สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณ โปรดดูคำแนะนำการเดินทางจากหน้านี้

หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว วิธีการขอวีซ่าจีน ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

บทความทั้งหมด

วิธีการขอวีซ่าจีน ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศจีน ด้วยขั้นตอนที่จะทำให้ได้วีซ่าไปเที่ยวปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน และทั่วทุกมณฑลในจีนแผ่นดินใหญ่ได้แบบสบาย ๆ

จะไปเยือนถิ่นแคว้นแดนมังกรทั้งทีต้องเตรียมตัวให้พร้อม ทั้งการเดินทาง ที่พัก แผนการเที่ยว และที่สำคัญคือวีซ่า เอกสารสำคัญที่จะพาคุณผ่านด่านตรวจเข้าสู่ประเทศจีนได้อย่างชิล ๆ ดังนั้นการขอวีซ่าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เพื่อให้การขอวีซ่าจีนผ่านฉลุยแบบไม่ต้องลุ้นให้เหงื่อตก ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าการขอวีซ่าเที่ยวประเทศจีนนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างใด แต่จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner ได้รวบรวมข้อมูลวีซ่าจีนมาให้คุณแล้ว มาเตรียมเอกสารให้พร้อมยื่นแล้วบินไปเที่ยวจีนกันได้เลย

รู้จักกับวีซ่าจีน

สำหรับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศจีนนั้นมีความจำเป็นต้องขอวีซ่า (ยกเว้นเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า คนไทยสามารถพำนักได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวจะต้องขอวีซ่าประเภท L ซึ่งเป็นวีซ่าที่ออกให้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ด้านการท่องเที่ยว แต่นอกจากนี้ยังมีวีซ่าประเภท Q ซึ่งเป็นวีซ่าที่ใช้สำหรับการเยี่ยมญาติ หากคุณมีเชื้อสายจีนและมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนอย่างถาวร แต่ ณ ที่นี้เราจะขอพูดถึงวีซ่าท่องเที่ยวเป็นหลัก

ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

การยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนนั้นค่อนข้างแตกต่างจากทางยุโรปและอเมริกา โดยสิ่งแรกที่ต่างคือ ทางการจีนไม่ได้มีการเก็บลายนิ้วมือดิจิทัล และไม่ต้องถ่ายรูปหน้าใหม่นอกเหนือจากที่รูปถ่ายที่แนบมากับเอกสาร จึงทำให้คุณสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปยื่นคำร้องแทนได้ และทำให้มีบริษัทที่บริการรับยื่นวีซ่าจีนแทนคุณ แต่จะเสียค่าบริการเพิ่มเติมจากอัตราปกติไปอีก ทั้งนี้เราขอแนะนำให้คุณยื่นเอกสารด้วยตนเองดีกว่าหากสะดวกเดินทาง โดยการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนมีขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกแบบฟอร์มของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center หรือ CVASC) โดยให้อ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมด และทำการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเป็น ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ โดยคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • กรณีกรอกด้วยตนเองด้วยลายมือ ให้ใช้แบบฟอร์ม Visa Application Form of the People’s Republic of China (2013) ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่ หรือสามารถรับฟอร์มได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ได้โดยตรง แต่เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดและกรอกเองตั้งแต่ที่บ้านจะรวดเร็วกว่า
  • กรณีกรอกด้วยระบบดิจิทัล ให้ใช้แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ ที่นี่ ซึ่งมีคำถามและข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเช่นเดียวกันกับในแบบฟอร์มปกติ แต่ทั้งนี้คุณยังจำเป็นต้องพิมพ์เอกสารและไปยื่นกับทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) เหมือนเดิม
 2. เพื่อความสะดวกและใช้เวลาในการยื่นคำร้องให้น้อยที่สุด คุณสามารถทำการนัดหมายกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ได้ผ่านเว็บไซต์ ที่นี่ ทั้งนี้คุณสามารถเดินทางไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) โดยไม่ต้องนัดก็ได้ แต่จะใช้เวลารอคิวนานกว่าคนที่นัดหมายผ่านระบบออนไลน์
 3. เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา และเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือยื่นผ่านบุคคลอื่นโดยการแนบใบมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) ก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจเอกสารทั้งหมดก่อนการยื่นคำร้อง
 4. เมื่อกระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นและชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบใบนัดรับวีซ่าให้ การยื่นขอวีซ่าจีนก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคุณ โดยปกติจะใช้เวลารอเพียง 4 วันทำการเท่านั้น โดยในระหว่างนี้คุณสามารถตรวจสอบผลการดำเนินการได้จากเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC)

เพียงขั้นตอนง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอนคุณก็สามารถยื่นวีซ่าเที่ยวประเทศจีนได้แล้ว ทั้งนี้โปรดตรวจสอบระยะเวลาการเดินทางของคุณด้วย โดยวีซ่าจีนจำเป็นต้องยื่นคำร้องก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน แต่ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน

เอกสารการขอวีซ่าจีน

หลักฐานสำคัญ

 1. เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกกรอกด้วยลายมือ หรือพิมพ์มาจากระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
 2. หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้ 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 3. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินไปจีน
 4. ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศจีน และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น ค้นหาและจองโรงแรมที่พักในจีน

หลักฐานรูปถ่าย

เนื่องจากสถานทูตจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับความถูกต้องของรูปถ่ายหน้าตรงเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาเดียวสำหรับนักเดินทางที่อาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายผิดระเบียบ โดยเงื่อนไขของรูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกต้องและทางสถานทูตยอมรับได้มีดังนี้

 • รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว และไม่มีกรอบขาวรอบรูป
 • รูปต้องมีขนาดกว้าง 33 มม. และสูง 48 มม.
 • ใบหน้าต้องมีความกว้าง 15 – 22 มม. สูง 28 – 33 มม.
 • ระยะจากคางถึงขอบรูปด้านล่างต้องสูงกว่า 7 มม.
 • ระยะจากศีรษะถึงขอบรูปด้านบนต้องอยู่ระหว่าง 3 – 5 มม.
 • ระยะของภาพต้องไม่ใกล้ไปหรือไกลไป โดยระยะระหว่างดวงตาต้องไม่น้อยกว่า 60 พิกเซล
 • ห้ามใส่เสื้อสีขาว และต้องใส่เสื้อที่มีสีตัดกับพื้นหลังสีขาวชัดเจน
 • ใบหน้าตรง ดวงตาอยู่กลางรูป เปิดหู ไม่หลับตา ไม่ยิ้มเห็นฟัน และต้องเห็นหน้าผากกับคิ้วอย่างชัดเจน
 • สวมแว่นสายตาไร้สีได้ แต่กรอบแว่นต้องบางมากเท่านั้น หากกรอบหนาให้ถอดแว่นออก (ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถอดแว่นถ่ายรูปเลยดีกว่า)
 • ห้ามสวมเครื่องประดับตกแต่งทั้งต่างหูหรือสร้อยคอ
 • ไม่หมวกบดบังศีรษะยกเว้นเหตุผลทางศาสนา
 • รูปถ่ายต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของรูปถ่ายสำหรับการยื่นขอวีซ่าจีนนั้นเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่สุดในบรรดาเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียม (เอกสารไม่ต้องใช้หลักฐานการเงินเลยด้วยซ้ำ แต่คุณต้องวุ่นวายหน่อยกับรูปถ่าย) ดังนั้นเพื่อความสะดวก ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) จึงมีบริการถ่ายรูปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องภายในศูนย์ให้เลยในราคา 150 บาท/โหล

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจีน

 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Single Entry เข้า-ออกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Double Entry เข้า-ออก 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ Multiple Entry แบบ 6 เดือน ค่าธรรมเนียม 3,500 บาท

กรณียื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านสถานทูต / สถานกงสุลฯ โดยตรงค่าธรรมเนียมจะถูกกว่าข้อมูลข้างต้น 500 บาท แต่ทั้งนี้การยื่นขอวีซ่าสำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องยื่นผ่านศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) เท่านั้น ยกเว้นผู้ที่อยู่อาศัยในเขตภาคเหนือจะสามารถยื่นผ่านสถานกงสุลฯ ณ เชียงใหม่ได้

สถานที่ยื่นขอวีซ่าจีน

คุณสามารถติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือมอบฉันทะได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ยกเว้นในกรณีที่คุณมีถิ่นพำนักอยู่ที่ภาคเหนือ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยสถานที่ยื่นขอวีซ่าทั้งหมด มีรายละเอียดังนี้

กรุงเทพฯ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน
1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 15.00 น. (รับเอกสารคืนได้ถึง 16.00 น.)
กรณีขอยื่นวีซ่าด่วน ต้องยื่นภายในเวลา 11.00 น.

เชียงใหม่

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่
111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 11.30 น. (รับเอกสารคืน 15.00 – 16.00 น.)

และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลการขอยื่นวีซ่าจีน ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่าเอกสารแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรไปมากมายเหมือนทางฝั่งยุโรปเลย (สิ่งเดียวที่คุณต้องปวดหัวคือรูปถ่ายหน้าตรงของคุณเท่านั้น) ช่องทางการขอวีซ่าก็ง่ายและใช้เวลาไม่นานก็ได้รับหนังสือเดินทางคืนพร้อมหน้าประทับวีซ่าจีนแบบเก๋ ๆ แล้ว (ถ้าผ่าน) ทีนี้ก็เดินทางไปเที่ยวเมืองจีนได้อย่างสบายใจ หรือถ้าใครอยากจะไปประเทศอื่น ๆ อีก ก็มีข้อมูลการขอวีซ่าของประเทศที่น่าสนใจให้อีกนะ เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner คลิกเลย!

วิธีการขอวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศต้องทำอย่างไร? พร้อมวีซ่า 10 ประเทศแนะนำ

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดต ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
แหล่งที่มาข้อมูล: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจีน (CVASC)
โปรดทราบ: สำหรับข้อมูลล่าสุดในการขอวีซ่าประเทศจีน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.visaforchina.org