สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณ โปรดดูคำแนะนำการเดินทางจากหน้านี้

หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว วิธีการขอวีซ่าอังกฤษ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

บทความทั้งหมด

วิธีการขอวีซ่าอังกฤษ ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การเดินทางไปเที่ยวเมืองผู้ดีที่หลายคนใฝ่ฝันนั้นไม่ยากอย่างที่คิด ด้วยวิธีการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ ใบเบิกทางสู่ลอนดอนและอีกหลายเมืองสวยที่คุณต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต

อังกฤษ เป็นอีกหนึ่งในจุดหมายปลายทางน่าเที่ยวในยุโรปที่คนไทยจำเป็นต้องขอวีซ่าอังกฤษในการเดินทางไปเยี่ยมเยือน ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคหนึ่งของขาเที่ยวชาวไทยหลายคนที่อาจทำให้รู้สึกว่าการไปเที่ยวอังกฤษนั้นช่างยุ่งยาก หรือเป็นกังวลว่าวีซ่าอังกฤษจะไม่ผ่าน จนทำให้ต้องล้มเลิกความตั้งใจเที่ยวทริปในฝันไป แต่ไม่เป็นไร! เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner มาช่วยติววิธีการขอวีซ่าอังกฤษให้คุณแล้ว บอกเลยว่าขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษนั้นไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด แต่เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน หนักแน่น และชัดเจน แล้วทำตามขั้นตอนให้ถูกต้อง โชคดีต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอน

รู้จักกับวีซ่าอังกฤษ

สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปประเทศอังกฤษนั้นจำเป็นต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง และอังกฤษก็ไม่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) ที่ใช้กับหลายประเทศในยุโรปได้ การไปเที่ยวอังกฤษ คุณจึงต้องขอวีซ่าใหม่ โดยประเทศอังกฤษนี้ก็มีวีซ่าหลายประเภทตามความเหมาะสมของผู้เดินทาง ทั้งการท่องเที่ยว การเรียน การเยี่ยมญาติ หรือการทำงาน ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบประเภทวีซ่าที่เหมาะสมได้จากการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรที่ www.gov.uk/check-uk-visa

ขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษ

ยื่นคำร้องขอผ่านระบบออนไลน์

 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ (กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) แล้วกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรที่ visa4uk.fco.gov.uk โดยเราขอแนะนำให้คุณเลือกแสดงคำถามเป็นภาษาไทยเพื่อความกระจ่าง แต่ตัวเลือกและคำตอบทั้งหมดยังต้องเป็นภาษาอังกฤษ โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันคำตอบให้ถูกต้อง เพราะจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้
 2. เมื่อตอบคำถามเสร็จสิ้น ให้เลือกบริการความเร่งด่วนตามความต้องการ จากนั้นให้นัดหมายวันเวลาไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับเรื่องแทนสถานทูต โดยสามารถดำเนินการนัดหมาย เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้ผ่านระบบออนไลน์
 3. จากนั้นระบบออนไลน์จะให้คุณชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเท่านั้น และต้องเป็นบัตรประเภท VISA หรือ MasterCard (สามารถใช้บัตรบุคคลอื่นชำระแทนกันได้) หลังการชำระเงินเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินเป็นหลักฐาน
 4. เมื่อกระบวนการชำระเงินเสร็จสิ้น คุณจะได้รับอีเมลแจ้งหมายเลขอ้างอิงเอกสารคำร้องขอวีซ่า (GWF Reference) โปรดเก็บหมายเลขอ้างอิงไว้ และทำการพิมพ์เอกสารและลงชื่อในเอกสารคำร้องขอ (กรณีที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะสมัคร สามารถลงชื่อเข้าใช้เพื่อพิมพ์ในภายหลังได้)

ดำเนินการต่อกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ

 1. เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษผ่านระบบออนไลน์เสร็จแล้ว คุณสามารถใช้หมายเลขอ้างอิงใบคำร้องขอวีซ่า (GWF Reference) ที่ได้รับเพื่อติดต่อบริการอื่น ๆ กับทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ได้ผ่านเว็บไซต์ vfsglobal.co.uk โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามแต่บริการที่คุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ อาทิเช่น
  •  บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  • บริการช่วยตรวจสอบเอกสาร
  • บริการนัดหมายนอกเวลาทำการ
  • บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่
  • บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าเร่งด่วน
 2. เตรียมตัวเดินทางไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ด้วยตนเอง และไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปแทนได้ โดยคุณต้องถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 15 นาทีพร้อมเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นทั้งฉบับจริงและสำเนา และหนังสือเดินทางที่ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า
 3. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) จะเก็บข้อมูลทางชีวภาพของคุณ (Biometric Information) ได้แก่ลายนิ้วมือผ่านระบบดิจิทัล (ไม่ใช้หมึก) และถ่ายภาพเต็มหน้าของคุณโดยที่ไม่สวมแว่น หรือสิ่งปลกคลุมศีรษะใด ๆ เว้นแต่เหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ ทั้งนี้ยังต้องเห็นใบหน้าและดวงตาอย่างชัดเจน
 4. เมื่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) รับเอกสารและเก็บข้อมูลชีวภาพเสร็จสิ้น การยื่นขอวีซ่าประเทศอังกฤษก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับคุณ เพียงรอผลการพิจารณาผ่านทางอีเมลหรือ SMS ซึ่งคุณจะทราบผลได้ภายใน 15 วันทำการ และรับเอกสารและหนังสือเดินทางคืนหลังรับทราบผลแล้วได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือบริการจัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เอกสารการขอวีซ่าอังกฤษ

หลักฐานสำคัญ

 1. เอกสารคำร้องขอ – เอกสารที่คุณต้องพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์และลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
 2. หมายเลขอ้างอิงเอกสารคำร้องขอวีซ่า (GWF Reference) – เพื่อใช้ติดต่อนัดหมายหรือแจ้งความประสงค์ใช้บริการเพิ่มเติมกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 3. หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า กรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มก่อนหน้าให้นำไปด้วยทั้งหมด และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย
 4. สำเนาเอกสารแสดงตัว – ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่น ๆ ถ้ามี อาทิเช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เป็นต้น (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 5. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินไปอังกฤษ
 6. ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศอังกฤษ และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น ค้นหาและจองโรงแรมที่พักในอังกฤษ
 7. อีเมลยืนยันการนัดหมาย – พิมพ์อีเมลที่ได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร gov.uk

หลักฐานสำคัญในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง

 1. เอกสารรับรองการทำงาน
  • กรณีเป็นพนักงานต้องใช้หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องมีข้อมูลชื่อองค์กรที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันเริ่มงาน และควรมีการระบุจุดหมายปลายทาง ช่วงวันเดินทาง และวันที่จะกลับถึงประเทศไทยอย่างชัดเจน พร้อมลงนามและประทับตรา
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ: ต้องใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ และเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อของคุณเป็นเจ้าของกิจการ
 2. รายการเดินบัญชีเงินฝาก – สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่มีอายุมากกว่า 1 ปี และปรับรายการเดินบัญชีถึงปัจจุบันถึงย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือขอรายการเดินบัญชีที่ได้รับตราประทับจากธนาคาร หรือขอเอกสารแสดงข้อมูลทางบัญชีที่การันตีเงินฝากของคุณเป็นภาษาอังกฤษก็ได้
 3. สลิปเงินเดือน – กรณีมีรายได้ประจำ ให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน โดยยอดเงินสุทธิในสลิปจะต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีเงินฝากด้วย และควรมีรายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป

หลักฐานสำคัญในการยื่นขอวีซ่าอังกฤษ กรณีไม่มีรายได้เป็นของตนเอง

 1. หลักฐานแสดงรายได้ของคู่สมรส – กรณีเป็นคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนกันอย่างถูกต้อง และต้องมีสำเนาเอกสารยืนยัน และถ้าคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีสำเนาเอกสารแสดงตัวของคู่สมรสทั้งหมดแนบมาด้วย หรือถ้าไม่ได้จดทะเบียน ต้องมีหนังสือยืนยันการสมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนและลงชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย
 2. หลักฐานแสดงรายได้ของญาติ – กรณีเดินทางกับญาติพี่น้องสามารถใช้ข้อมูลของญาติที่ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมหนังสือรับรองความเป็นญาติ หรือถ้าญาติเป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลที่รายได้แต่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ก็สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้เมื่อมีหลักฐานด้านความสัมพันธ์เพียงพอ (อาทิเช่นนามสกุลเดียวกัน)
 3. จดหมายยินยอมจากผู้ปกครอง – กรณีผู้เดินทางเป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาร่วมกัน ผู้ปกครองที่เป็นบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้ร่วมไปด้วยทั้งหมดต้องลงชื่อในจดหมายยินยอมที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขต
 4. เอกสารรับรองการศึกษาหรือสมาคมกีฬา: กรณีเป็นนักเรียน/นักศึกษา หรืออยู่ในสมาคมกีฬา ต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือสมาคมกีฬาที่สังกัดอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

หลักฐานอื่น ๆ

 1. แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศอังกฤษเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 2. จดหมายแนะนำตัว – เขียนแนะนำตัวกับทางสถานทูตเป็นภาษาอังกฤษถึงจุดประสงค์ของการเดินทางหรือเรื่องราวคร่าว ๆ เกี่ยวกับความต้องการท่องเที่ยวอังกฤษในครั้งนี้ ซึ่งรวมทั้งวันเวลาเดินทาง และข้อมูลการทำงานที่ช่วยยืนยันว่าคุณจะต้องกลับประเทศไทยด้วย
 3. ประกันการเดินทาง – เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการประกันภัยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยต้องมีวงเงินประกันขั้นต่ำ 2,000,000 บาท
 4. โฉนดที่ดิน/สัญญาเช่า/สัญญากู้บ้าน – เป็นเอกสารประกอบเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ที่มีภาระผูกพันกับฐานที่อยู่ในประเทศไทย

จัดเรียงและแยกเอกสารยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

ดาวน์โหลดและพิมพ์ใบจำแนกเอกสารพร้อมบาร์โคดจาก ที่นี่ และจัดเรียงเอกสารให้เป็นหมวดหมู่เพื่อนำไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)

สรุปเอกสารการขอวีซ่าอังกฤษ

นอกเหนือจากเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้แสดงตน อาทิเช่นหนังสือเดินทาง เอกสารแสดงตัว ตั๋วเครื่องบินและที่พัก รวมทั้งหลักฐานแสดงรายได้แล้ว ประเด็นสำคัญที่คุณต้องรับทราบคือ การขอวีซ่าคุณต้องแสดงหลักฐานยืนยันด้วยข้อเท็จจริงให้เห็นว่า คุณจะเดินทางไปอังกฤษตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ และจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้นอะไรที่ดูไม่ชัดเจน ก็ต้องหาหลักฐานมาสนับสนุนให้ชัดเจนให้ได้ ทั้งนี้สถานทูตจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม หลังจากการส่งเอกสารกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) แล้ว

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอังกฤษ

สำหรับค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอังกฤษในประเภท วีซ่าระยะสั้น (อายุไม่เกิน 6 เดือนทั้งแบบเดินทางครั้งเดียวและหลายครั้ง) ปัจจุบันเรียกเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 124 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,700 บาท หรือสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภทในปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์ visa-fees.homeoffice.gov.uk

สถานที่ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ การกรอกข้อมูลยื่นคำร้อง การนัดหมายเวลายื่นเอกสาร รวมทั้งการชำระเงินในปัจจุบัน ต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรเท่านั้นก่อนที่จะทำการพิมพ์เอกสารคำร้อง ยื่นพร้อมเอกสารสำคัญต่าง ๆ และเก็บข้อมูลชีวภาพ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และเชียงใหม่

กรุงเทพฯ

สำนักงานหลักกรุงเทพฯ
อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
นอกเวลาทำการ: เสาร์ 08.30 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์ – ศุกร์ 13.30 – 16.00 น.

สำนักงานเคลื่อนที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
ตำแหน่งรถจอดอยู่บริเวณตึก D ตรงข้ามสตาร์คบัค โดยให้เดินทางเข้าทางประตู 2 ผ่านวงเวียนน้ำพุ เข้ามา 100 เมตร
1420/1 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เวลาทำการ: เฉพาะวันจันทร์ 09.30 – 15.00 น.

สำนักงานเคลื่อนที่ธัญญาพาร์ค
ตำแหน่งรถจอดอยู่บริเวณด้านหลังของลานจอดรถอาคาร บี ชั้น 1
735, 735/1-8 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เวลาทำการ: เฉพาะวันอังคาร 09.30 – 15.00 น.
หมายเหตุ: กรณียื่นเอกสารที่สำนักงานเคลื่อนที่ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 79 ปอนด์

เชียงใหม่

สำนักงานเชียงใหม่
อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช 191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 14.30 น.
นอกเวลาทำการ: เสาร์ 09.00 – 12.00 น. (มีค่าบริการเพิ่มเติม)
เวลารับหนังสือเดินทาง: จันทร์ – ศุกร์ 14.30 – 15.30 น.

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถยื่นขอวีซ่าไปเที่ยวอังกฤษได้อย่างสบาย ๆ แล้ว เราขอเพียงแค่การเตรียมหลักฐานที่หนักแน่น ถูกต้อง และชัดเจน ที่แสดงให้ทางสถานทูตเห็นว่าคุณเหมาะสมแก่การเดินทางไปท่องเที่ยวบ้านเขา เพียงเท่านี้คุณก็อาจจะได้วีซ่าไปบินเที่ยวลอนดอนได้นาน 6 เดือนโดยไม่ต้องพึ่งดวงแล้วล่ะ แต่อย่างไรก็ตาม เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner ก็ขอเป็นกำลังใจให้และขออวยพรให้คุณโชคดีกับการยื่นขอวีซ่าอังกฤษในครั้งนี้ และนอกจากนี้เรายังมีข้อมูลการขอวีซ่าให้อ่านอีกนะ คลิกเลย!

วิธีการขอวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศต้องทำอย่างไร? พร้อมวีซ่า 10 ประเทศแนะนำ

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดต ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
แหล่งที่มาข้อมูล: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร
โปรดทราบ: สำหรับข้อมูลล่าสุดในการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.vfsglobal.co.uk และ www.visa4uk.fco.gov.uk