สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณ โปรดดูคำแนะนำการเดินทางจากหน้านี้

หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดดังในกรุงเทพเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561

บทความทั้งหมด

ทัวร์ไหว้พระ 9 วัดดังในกรุงเทพเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ 2561

ไปขอพร-ไหว้พระดังประจำเมืองหลวงของประเทศ เยือนวัดในกรุงเทพ 9 แห่ง เช่น วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดภูเขาทอง และวัดกัลยาณมิตร เพื่อเป็นมงคลชีวิตรับปีใหม่ 2561

เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner อยากชวนให้มาไหว้พระ 9 วัดดังในกรุงเทพ เพื่อเป็นสิริมงคลเสริมชีวิต เพื่อตอนรับปีใหม่ 2561

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

แผนที่

วัดสำคัญของเมืองและของประเทศที่คนไทยเรียกกันทั่วไปว่า “วัดพระแก้ว” วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร” พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย นอกจากนั้นพระอุโบสถของวัดยังมีงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมอันสวยงามวิจิตรของช่างฝีมือแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในบริเวณรอบๆ วัด เป็นที่ตั้งของพระศรีรัตนเจดีย์บนฐานไพทีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หอพระราชพงศานุสรณ์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรางค์โบราณที่พระโพธิธาตุพิมาน ปราสาทพระเทพบิดร และกลุ่มอาคารต่างๆ รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ชองวัดที่แต่เดิมนั้นเคยเป็นโรกษาปณ์ในอดีต

สถานที่ตั้ง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

แผนที่

รู้จักกันทั่วไปว่า “วัดโพธิ์” หรือ “วัดโพธาราม” เป็นวัดแก้ชงของคนที่เกิดปีมะเมีย วัดแห่งนี้เลื่องลือเรื่องเป็นแหล่งศึกษาการแพทย์แผนโบราณ การนวดวัดโพธิ์ นอกจากนั้นแล้วในพระวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่มีความงดงามหาใดเปรียบมิได้ โดยองค์พระนั้นเป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนและพื้นพระบาทประดับมุกลวดลายมงคล 108 ประการตามพุทธคติ ที่สำคัญเป็นพระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของไทยอีกด้วย นอกจากนั้นวัดโพธิ์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร และบริเวณใต้ฐานชุกชีนั้นได้ใช้เป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 บริเวณรอบๆ วัดมีเจดีย์ทั้งสิ้นถึง 99 องค์ รวมไปถึงพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาลแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงถือได้ว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย

สถานที่ตั้ง หลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

วัดสุทัศน์เทพวราราม

แผนที่

วัดเก่าแก่ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในช่วงรัชกาลที่ 1 แต่มาแล้วเสร็จในช่วงรัชกาลที่ 3 ทั้งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แต่เดิมชื่อวัดมหาสุทธาวาส ภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสากยมุนี หรือ “พระโต” พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุ จ.สุโขทัย นอกจากนั้นแล้ววัดแห่งนี้ยังขึ้นชื่อว่ามีพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศและยังขึ้นชื่อเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังอันสวยงามวิจิตรอีกด้วย

สถานที่ตั้ง ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร

วัดชนะสงคราม

ขอขอบคุณภาพจาก watchanasongkram.com

แผนที่

วัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกกันว่า “วัดกลางนา” ต่อมาในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะขึ้นมาใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดตองปุ” ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศักดิ์สิทธิ์ “พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ฯ” และรูปหล่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการร่วมบูรณะวัดแห่งนี้หลังจากที่ท่านได้ทำการรบชนพม่าถึง 3 ครั้ง ด้วยเหตุนี้รัชกาลที่ 1 จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดอีกครั้งเป็น “วัดชนะสงราม” เพื่อสดุดีความกล้าหาญและชัยชนะเหนือข้าศึกทั้งปวงของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่า การมาไหว้พระที่นี่จะช่วยให้มีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง

สถานที่ตั้ง ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร

วัดระฆังโฆสิตาราม

ขอบคุณภาพจากเพจวัดระฆังโกสิตาราม

แผนที่

วัดศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานี และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) พระสงฆ์ผู้ที่เป็นเคารพศรัทธาของชาวไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เดิมนั้นชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดบางว้าใหญ่” การมาไหว้พระที่นี่นอกจากจะได้ร่วมสวดชินบัญชรเพื่อเป็นมงคลตลอดชีวิต สักการหลวงพ่อโตแล้ว ก็ยังได้ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” ในพระอุโบสถ และได้ชมหอไตรที่ขึ้นชื่อเรื่องงานจิตรกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรมการสร้างของช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่งดงามเป็นอย่างมาก ความเชื่อของการมาไหว้พระที่นี่ คือ จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่นิยมชมชอบ

สถานที่ตั้ง ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

วัดอรุณราชวราราม

แผนที่

รู้จักกันทั่วไปว่า “วัดแจ้ง” เป็นอีกหนึ่งวัดโบราณที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการบูรณะในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ วัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 2 เพราะเป็นที่เก็บพระบรมราชสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ของพระองค์ ณ พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ นอกจากนั้นวัดแจ้งยังขึ้นชื่อเรื่องรูปปั้นพญายักษ์และพระปรางค์โบราณอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงถึงกว่า 33 วา การมาสักการะพระที่นี่ นิยมมาเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบพระปรางค์ 3 รอบ ด้วยความเชื่อที่ว่าจะทำให้ชีวิตอันรุ่งโรจน์

สถานที่ตั้ง ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่

วัดกัลยาณมิตร

ขอบคุณภาพจากเพจวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

แผนที่

ชาวไทยจีนเรียกกันว่า “วัดซำปอกง” เพราะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่มีตำนานเก่าแก่มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา หลวงพ่อซำปอกงในเมืองไทยมีประดิษฐานอยู่เพียง 3 แห่ง คือ ที่วัดนี้ ที่วัดพนัญเชิง อยุธยา และวัดอุภัยภาติการาม ฉะเชิงเทรา นอกจากนั้นแล้ววัดนี้ยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม มีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติซึ่งเป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์สำคัญต่างๆ มีความเชื่อกันว่าการมาขอพรพระที่นี่จะช่วยให้มีการเดินทางที่ปลอดภัยและมีมิตรไมตรีที่ดี

สถานที่ตั้ง แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

วัดอมรินทรารามวรวิหาร

ขอบคุณภาพจาก Wikipedia

แผนที่

เดิมชื่อ “วัดบางว้าน้อย” เป็นวัดที่ตั้งคู่กับวัดระฆัง เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ เลื่องลือเรื่องพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อโบสถ์น้อย” พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย มีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานั้น วัดนี้ได้ถูกระเบิดลงเกือบทั้งหมด คงเหลือแต่โบสถ์หลวงพ่อและพระพุทธบาทจำลองที่กลับรอดพ้นอย่างปาฏิหาริย์ ดังนั้นจึงมีความเชื่อกันว่าการมาไหว้พระที่นี่เสมือนพระอินทร์ประทานพรให้ปลอดภัย

สถานที่ตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

แผนที่

แต่เดิมชื่อวัดสะแก เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในปัจจุบันรู้จักกันทั่วไปว่า “วัดภูเขาทอง” เพราะเป็นที่ตั้งของภูเขาทอง หรือ “พระบรมบรรพต” แต่เดิมนั้นบริเวณนี้เป็นพระปรางค์โบราณที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ได้เกิดหักโค่นลงมา จึงได้มีการสร้างเป็นภูเขาสูง 78 เมตรครอบพระปรางค์องค์เดิมไว้ จึงเป็นที่รู้จักกันว่าวัดภูเขาทองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากนั้นแล้วภายในวัดยังมีงานจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและมีหอไตรเก่าแก่สกุลช่างฝีมือในสมัยกรุงศรีอยุธยาให้ได้ชมอีกด้วย

สถานที่ตั้ง บริเวณปากคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย