สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 (ไวรัสโคโรนา) อาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางของคุณ โปรดดูคำแนะนำการเดินทางจากหน้านี้

หน้าแรก ข่าวท่องเที่ยว วิธีการขอวีซ่าเนปาล ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

บทความทั้งหมด

วิธีการขอวีซ่าเนปาล ทำอย่างไร ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

จะไปเดินเที่ยวแบบอินดื้ที่กาฐมาณฑุ หรืออยากชมยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอย่างเอเวอร์เรส แค่มีวีซ่าเที่ยวเนปาล ทุกการผจญภัยในฝันของคุณก็เริ่มต้นขึ้นแล้ว

เนปาล ประเทศแห่งความหลากหลายทางอารยธรรมบนเทือกเขาสูง ที่แม้จะอยู่แสนไกลแต่ก็ยังคงเป็นที่หมายตาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รวมทั้งคนไทยที่ต้องการสัมผัสกลิ่นอายและร่องรอยต้นกำเนิดแห่งศาสนาพุทธ ตลอดจนถึงคนไทยที่ชื่นชอบการผจญภัยและมีความทะเยอทะยานสู่จุดที่สูงที่สุดของโลกบนยอดเขาเอเวอร์เรส แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นการเดินทางอันแสนท้าทายของคุณ เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner ขอแนะนำวิธีการขอวีซ่าเนปาล ตั๋วผ่านด่านใบแรกที่จะนำคุณสู่เนปาลเสียก่อน จะมีขั้นตอนการขอวีซ่าอย่างไรมาดูกัน

รู้จักกับวีซ่าเนปาล

สำหรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศเนปาล จำเป็นต้องขอวีซ่าเนปาลก่อนการเดินทาง โดยทางรัฐบาลเนเปาลมีบริการวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวไทย 2 รูปแบบด้วยกันคือ การยื่นคำร้องขอวีซ่าเนปาลที่สถานทูตเนปาล ประจำประเทศไทย กับการยื่นขอวีซ่า ณ สนามบินปลายทาง (Visa on Arrival) ซึ่งวีซ่าทุกรูปแบบจะมีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ลงตราประทับ และเป็นอีกหนึ่งประเทศที่คุณสามารถขอวีซ่าได้ไม่ยากเลยสักนิด นอกจากนี้เนปาลยังมีสถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย ที่คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกให้คุณด้วย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nepalembassybangkok.com

ขั้นตอนการขอวีซ่าเนปาล

แม้ว่าเนปาลจะมี Visa on Arrival โดยที่คุณแค่ซื้อตั๋วเครื่องบินและเดินทางไปเนปาลได้เลยโดยไม่ต้องทำธุระเกี่ยวกับวีซ่าในไทยก่อน แต่ถ้าคุณพอจะมีเวลาและสะดวกเดินทาง เราขอแนะนำให้คุณใช้บริการการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานทูตดีกว่า เนื่องจากในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว สนามบินในเนปาลจะมีความคึกคักเป็นพิเศษ ซึ่งจะส่งผลทำให้การทำเรื่องขอวีซ่า ณ สนามบินปลายทางอาจมีความล่าช้าตามไปด้วย

กรณียื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานทูต

 1. กรอกแบบฟอร์ม VISA APPLICATION FORM ของสถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไปกรอกผ่านคอมพิวเตอร์หรือเขียนด้วยลายมือได้จาก ที่นี่
 2. เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้พร้อมทั้งหนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนา รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว พร้อมแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย และค่าธรรมเนียม (ใช้เอกสารแค่นี้เอง!) และเดินทางไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตได้เลย โดยคุณสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้เฉพาะเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น ดังนั้นโปรดเดินทางไปให้ตรงเวลาที่สถานทูตกำหนดด้วย
 3. โดยปกติแล้วการอนุมัติวีซ่าจะใช้เวลาไม่นาน (จากคำบอกเล่าของผู้มีประสบการณ์พบว่าใช้เวลาเพียงวันเดียว) โดยทางสถานทูตจะแจ้งให้คุณทราบอีกครั้ง และคุณจะต้องมารับหนังสือเดินทางคืนได้เฉพาะเวลา 14.30 – 16.30 น. ของวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้น เมื่อรับหนังสือเดินทางเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานทูตแล้ว

ทั้งนี้การยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานทูต คุณสามารถฝากบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่น ๆ ในการดำเนินเรื่องแทนได้ และไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจด้วย (แค่รายละเอียดในแบบฟอร์ม หนังสือเดินทาง และรูปถ่ายตรงกันกับผู้ขอก็เพียงพอ) จึงมีตัวแทนหรือบริษัททัวร์ที่รับยื่นคำร้องแทนคุณด้วย

กรณียื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สนามบินปลายทาง

 1. ก่อนการเดินทางโปรดทราบว่า Visa on Arrival มีบริการเฉพาะ ท่าอากาศยานนานาชาติตริภูวัน (Tribhuvan International Airport) เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันยังคงเป็นสนามบินนานาชาติเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการจากประเทศไทย (เว้นแต่คุณมีต้นทางจากอินเดียอาจต้องตรวจสอบข้อมูลสนามบินปลายทางอีกครั้ง)
 2. จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดเช่นเดียวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานทูต รวมทั้งแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าคุณก็สามารถใช้ของสถานทูตดาวน์โหลดไปกรอกก่อนได้เลย แต่ทั้งนี้คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่ได้รับ ณ สนามบินปลายทางก็ได้
 3. ต่อคิวเพื่อยื่นเอกสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินปลายทาง และรอทราบผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ทันที ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สนามบินปลายทาง และเข้าสู่ประเทศเนปาลได้แล้ว

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเนปาล

เอกสารประกอบการพิจารณาขอวีซ่าเนปาลนั้นมีน้อยมาก เรียกได้ว่าใคร ๆ ก็ไปได้แทบไม่ต้องเตรียมอะไรให้มากมายเลย โดยคุณจำเป็นต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า – แบบฟอร์มที่คุณกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย ซึ่งดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สถานทูต หรือรับเอกสารมากรอกจากสนามบินปลายทาง (กรณี Visa on Arrival)
 2. หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า และมีหน้าว่างสำหรับรับตราปรับทับวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้า พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางอีก 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรง ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว 1 รูป โดยมีพื้นหลังขาวไม่มีลวดลาย และไม่สวมแว่นตากันแดด โดยให้รูปติดอยู่ที่มุมขวาบนของแบบฟอร์ม

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเนปาล

กรณียื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานทูต

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน ค่าธรรมเนียม 900 บาท
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน ค่าธรรมเนียม 1,450 บาท
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน ค่าธรรมเนียม 3,600 บาท

กรณียื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สนามบินปลายทาง

 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 15 วัน ค่าธรรมเนียม 25 ดอลลาร์สหรัฐ
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 30 วัน ค่าธรรมเนียม 40 ดอลลาร์สหรัฐ
 • วีซ่าท่องเที่ยวประเภท Multiple Entry 90 วัน ค่าธรรมเนียม 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้การชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเนปาล ณ สนามบินปลายทางจะรับเฉพาะเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ส่วนการขอวีซ่า ณ สถานทูตจะรับเฉพาะเงินสกุลบาทไทยเท่านั้น และเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม (แต่ยังคงต้องขอวีซ่าตามปกติ)

สถานที่ยื่นขอวีซ่าเนปาล

กรุงเทพฯ

สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย
4/1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เวลารับคำร้องขอวีซ่า: จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทางคืน: จันทร์-ศุกร์ 14.30-16.30 น.

การเดินทางไปสถานทูตเฉพาะผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านสถานทูตเท่านั้น กรณีคุณต้องการใช้ Visa on Arrival ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานทูต สามารถเดินทางไปยังสนามบินปลายทางได้เลย

เพียงเท่านี้ก็น่าจะเห็นแล้วว่า การขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศเนปาลนั้น ง่ายยิ่งกว่าง่าย! แค่เลือกว่าจะขอก่อนที่สถานทูต หรือจะเดินทางไปรับตราประทับ ณ สนามบินปลายทางเลยก็ได้ แล้วเอาเวลาที่เหลือของคุณไปวางแผนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในดินแดนที่หลบเร้นในเทือกเขาอันแสนห่างไกลดีกว่า และนอกจาก เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner จะมีวิธีการขอวีซ่าเนปาลให้คุณแล้ว ทางสถานทูตเขาก็ยังใจดีทำคู่มือการท่องเที่ยวฉบับภาษาไทยให้คุณศึกษาก่อนการเดินทางด้วย ที่นี่ หรือหากต้องการลองดูวิธีการขอวีซ่าของประเทศอื่น ๆ อีกก็คลิกบทความด้านล่างนี้ดูสิ รับรองว่าเพียบ!

วิธีการขอวีซ่าไปเที่ยวต่างประเทศต้องทำอย่างไร? พร้อมวีซ่า 10 ประเทศแนะนำ

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดต ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
แหล่งที่มาข้อมูล: สถานทูตเนปาลประจำประเทศไทย
โปรดทราบ: สำหรับข้อมูลล่าสุดในการขอวีซ่าประเทศเนปาล สามารถตรวจสอบได้ที่ thaiembnepal.org.np