แผนที่

 สนามบินซูริคที่สวิตเซอร์แลนด์

เมือง: ซูริค

ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์

อักษรย่อ: ZRH

ท่าอากาศยานซูริค หรือในอีกชื่อว่า “สนามบินโคลเทิน” (Kloten Airport) หรือที่นิยมเรียกกันว่า “สนามบินซูริค” เป็นสนามบินนานาชาติหลักของเมืองซูริคและเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสมาพันธรัฐสวิส (สวิตเซอร์แลนด์) เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ และมีการพัฒนาศักยภาพของสนามบินอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในสนามบินขนาดใหญ่ของยุโรปที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินซูริค

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการสนามบินซูริคมากกว่า 27.6 ล้านคน มีลู่วิ่งเครื่องบิน 3 เส้น เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองโคลเทิน รัฐซูริค ตำแหน่งละติจูดที่ 47˚ 27’ 53” และลองจิจูดที่ 08˚ 32’ 57” ห่างจากเมืองซูริคไปทางทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินซูริค

สนามบินซูริคประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสารที่เชื่อมต่อกันเสมือนเป็นอาคารเดียว และแบ่งอาคารออกตามท่าเทียบเครื่องบินและลักษณะการใช้งานดังนี้

 • อาคาร Airport Center เป็นอาคารส่วนหน้าสุดของสนามบิน ใช้รองรับผู้โดยสาร มีลักษณะเป็นศูนย์การค้าที่มีทั้งร้านค้า มุมพักผ่อน แหล่งบันเทิง และป้าย/สถานีบริการขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งมีเคาน์เตอร์เช็คอินประจำอยู่ในอาคารนี้ด้วย
 • อาคาร Airside Center เป็นอาคารกลางที่เชื่อมต่ออาคารเทียบเครื่องบินหลักเข้าด้วยกัน อยู่ตรงข้ามกับอาคาร Airport Center ใช้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าปลอดภาษี ร้านอาหาร ร้านค้า และห้องรับรองของสายการบินต่างๆ
 • อาคารผู้โดยสาร A หรือ Gate A เป็นอาคารผู้โดยสารปีกขวาของ Airside Center ใช้รองรับเที่ยวบินในกลุ่มเชงเก้น (Schengen) ของสหภาพยุโรปและเที่ยวบินภายในประเทศของสวิตเซอร์แลนด์
 • อาคารผู้โดยสาร B หรือ Gate B และ D เป็นอาคารผู้โดยสารปีกซ้ายของ Airside Center ใช้รองรับเที่ยวบินทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่มเชงเก้น
 • อาคารผู้โดยสาร E หรือ Gate E เป็นอาคารเทียบเครื่องบินที่แยกตัวออกจาก Airside Center ไปทางทิศเหนือของสนามบิน ใช้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ (นอกกลุ่มเชงเก้น) โดยมีรถไฟใต้ดินเชื่อมต่อกับอาคาร Airside Center

ที่จอดรถของสนามบินซูริค

ที่จอดรถของสนามบินซูริคนั้นมีด้วยกันหลายจุด ใช้ระบบสำรองที่จอดรถอัตโนมัติก่อนใช้งาน มีอัตราค่าจอดรถไม่เท่ากันตามพื้นที่และขนาดรถ โดยอาคารจอดรถทั้งหมดมีดังนี้

 • อาคารจอดรถ P1 ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร A
 • อาคารจอดรถ P2 ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร B
 • อาคารจอดรถ P3 ตั้งอยู่ในอาคาร Airport Center
 • อาคารจอดรถ P6 ตั้งอยู่ตรงข้ามอาคารคลังสินค้า ถัดจากอาคารจอดรถ P1
 • อาคารจอดรถ P60 เป็นอาคารจอดรถระยะยาวทางทิศใต้ของสนามบิน รองรับเฉพาะรถที่มีการสำรองที่จอดเท่านั้น

การเดินทางไปสนามบินซูริค

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินซูริคนั้นเกือบทั้งหมดจะถูกรวมไว้ที่อาคาร Airport Center ซึ่งมีวิธีการเดินทางหลากหลายรูปแบบดังนี้

 • รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข 51 หรือทางหลวงหมายเลข 4 จากตัวเมืองซูริค เชื่อมต่อถนน Butzenbuelring เพื่อเข้าสู่สนามบิน
 • รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางถึง 16 สายให้บริการเข้า-ออกสนามบินทุก 10 นาที โดยมีทั้งบริการเข้าสู่เมืองซูริคและเขตพื้นที่ใกล้เคียง
 • รถราง ใช้รถรางประจำทางหมายเลข 10 และ 12 ซึ่งวิ่งเข้า-ออกจากสนามบินสู่ตัวเมืองซูริคทุก 15 นาที
 • รถไฟสวิส (SSB CFF FFS) มีสถานีรถไฟจากอาคาร Airport Center ออกสู่ตัวเมืองซูริคและมีเส้นทางให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศทุกวัน
 • แท็กซี่ มีให้บริการบริเวณทางออกผู้โดยสารของอาคารผู้โดยสาร A และ B ค่าบริการแท็กซี่เข้าเมืองจะเสียค่าจะใช้จ่ายประมาณ 70 ฟรังก์สวิส
 • ลีมูซีน มีบริการลีมูซีนจากสนามบินไปยังจุดหมายต่างๆ ในเมือง ค่าโดยสารขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการและเส้นทางที่ต้องการจะเดินทางไป
 • รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินซูริค

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินซูริค

จากตัวเมืองซูริค จะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยเส้นทางเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุด คือ เส้นทางรถไฟและรถราง แต่ทั้งนี้การขับรถเช่าเข้าเมืองเองก็นับว่าสะดวกรวดเร็ว เพราะมีเส้นทางด่วนตรงเข้าสู่เมือง อีกทั้งระบบการจราจรในซูริคก็นับว่าไหลลื่นไม่ติดขัดเช่นเมืองใหญ่อื่นๆ ที่สำคัญเหมาะสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะที่เมื่อถัวเฉลี่ยค่าเช่ารถและค่าน้ำมันแล้ว อาจจะประหยัดกว่าใช้บริการรถแท็กซี่

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินซูริค

สนามบินซูริคมีร้านค้าร้านอาหารมากมาย โดยหลักจะอยู่ที่อาคาร Airport Center และ Airside Center ซึ่งมีทั้งภัตตาคาร ร้านอาหารจานด่วน ร้านสะดวกซื้อ ร้านจำหน่ายสินค้าตามแบรนด์ รวมทั้งร้านค้าปลอดภาษี โดยมีทั้งร้านที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และเปิดเป็นเวลาคล้ายห้างสรรพสินค้า

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินซูริค

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด รองรับสกุลเงินหลากหลาย พร้อมตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วสนามบิน แต่ทั้งนี้ขอแนะนำให้แลกเงินยูโรเผื่อไว้ก่อนเพื่อความสะดวกในการแลกเงินฟรังก์สวิส

อินเทอร์เน็ตในสนามบินซูริค

สนามบินซูริคมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “ZurichAirport WLAN” ครอบคลุมอาคารผู้โดยสารและห้างสรรพสินค้าในสนามบินทั้งหมด จำกัดเวลาการใช้ 2 ชั่วโมงต่อทุกๆ 5 ชั่วโมง หากใช้เกินกว่าเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มดังนี้

 • 1 ชั่วโมง 90 ฟรังก์สวิส
 • 4 ชั่วโมง 90 ฟรังก์สวิส
 • 24 ชั่วโมง 90 ฟรังก์สวิสต่อวัน

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินซูริค

สนามบินซูริคมีโรงแรมให้บริการภายในพื้นที่ 2 แห่ง คือ โรงแรม Radisson Blu Hotel Zurich Airport ตั้งอยู่ทางขวาของอาคาร Airport Center และโรงแรม Transit Hotel ตั้งอยู่ในอาคารผู้โดยสาร B ซึ่งเป็นโรงแรมกึ่งห้องพักผ่อนสำหรับพักรายชั่วโมงก่อนเดินทางต่อ ทั้งนี้โดยรอบสนามบินและในตัวเมืองก็ยังมีบริการโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินซูริค

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินซูริค

สนามบินซูริคเป็นฐานการบินหลักของสายการบินถึง 6 บริษัท เช่น เบลแอร์ (Belair) เฮลเวติกแอร์เวย์ สวิส (Helvetic Airways) และเอเดลไวส์แอร์ (Edelweiss Air) เป็นต้น โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมายกว่า 178 เช่น

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินซูริค

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2560 *รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินซูริคทั้งหมด

สนามบินใกล้กับซูริค

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินซูริค

 ข้อมูลติดต่อสนามบิน

สนามบินที่ซูริค

ที่อยู่:
Zürich Airport Authority,
CH-8058 Zürich Airport,
SWITZERLAND

โทร:+41 (0)1 8162211
แฟกซ์:+41 (0)1 8165010

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
Unique (Flughafen Zürich AG)

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบิน

ลองกิจูด:8° 33' 6'' E
ละติจูด:47° 27' 29'' N
รหัส IATA:ZRH
รหัส ICAO:LSZH

 ที่ตั้งสนามบิน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด