แผนที่

 สนามบินเฮลซิงกิ

เมือง: เฮลซิงกิ

ประเทศ: ฟินแลนด์

อักษรย่อ: HEL

ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ หรือ “สนามบินเฮลซิงกิ” มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ท่าอากาศยานเฮลซิงกิ-แวนต้า” (Helsinki-Vantaa Airport) เป็นสนามบินนานาชาติหลักของกรุงเฮลซิงกิ (Helsinki) และในระดับภูมิภาคของประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ (Republic of Finland) โดยถือเป็นประตูสำคัญสู่ประเทศ เป็นสนามบินที่มีความหนาแน่นเป็นอันดับ 4 ของกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic Countries) และเป็นสนามบินที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 โดยมีเส้นทางการบินกว่า 130 เส้นทางใน 45 ประเทศทั่วโลก โดยมีกว่า 21 เส้นทางที่บินตรงสู่เอเชียและอเมริกา

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินเฮลซิงกิ

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้เข้ามาใช้บริการที่สนามบินเฮลซิงกิ 17.2 ล้านคน (รวมทั้ง 2 อาคารผู้โดยสาร) มีประตูทางออกขึ้นเครื่อง 60 ประตู พร้อมลู่วิ่งเครื่องบิน 3 เส้นทาง และมีพื้นที่รองรับการขยายศักยภาพอีกมาก เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเมืองแวนต้า (Vantaa) ชานเมืองเฮลซิงกิ ตำแหน่งละติจูดที่ 60˚ 19’ 02” และลองจิจูดที่ 024˚ 57’ 48” ห่างจากตัวเมืองเฮลซิงกิไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองแวนต้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ  6 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินเฮลซิงกิ

สนามบินเฮลซิงกิประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร โดยสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินแห่งแรกของโลกที่ติดตั้งระบบติดตามผู้โดยสาร เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาความแออัดแบบคอขวดในช่วงเที่ยวบินขึ้น-ลงหนาแน่น โดยอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 มีดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1 เป็นอาคารผู้โดยสารหลังแรกขอองสนามบิน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของพื้นที่ส่วนกลาง โดยให้บริการสายการบินในกลุ่มพันธมิตร Star Alliance เป็นหลัก

อาคารผู้โดยสาร 2 เป็นอาคารผู้โดยสารที่สร้างขึ้นติดกับอาคารแรก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของพื้นที่ส่วนกลาง โดยทำมุมกับอาคารผู้โดยสาร 1 คล้ายรูปสามเหลี่ยม ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ

ที่จอดรถของสนามบินเฮลซิงกิ

พื้นที่จอดรถของสนามบินเฮลซิงกินั้นมีอยู่หลายจุด สามารถสำรองที่จอดรถ เช็คราคา และค้นหาที่จอดรถว่างได้บนหน้าเว็บไซต์ของสนามบิน โดยมีที่จอดให้เลือกดังนี้

อาคารจอดรถ P1 และ P2 ตั้งอยู่ระหว่างอาคารผู้โดยสาร 1 และผู้โดยสาร 2 เป็นอาคารจอดรถในร่มขนาดหลายชั้น

อาคารจอดรถ P3 เป็นอาคารจอดรถรูปวงกลมด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร 1 โดยมีทั้งหมด 2 อาคารย่อย

ลานจอดรถ P4A และ P4B ตั้งอยู่ด้านนอกบริเวณถนนหน้าทางเข้าสนามบิน เป็นที่จอดรถระยะยาว

อาคารจอดรถ P5 เป็นอาคารจอดรถใหม่ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารจอดรถ P3 รองรับรถได้มากถึง 4,600 คัน และมีที่จอดสำหรับรถไฟฟ้าโดยเฉพาะอีกด้วย ซึ่งได้สถิติว่าเป็นที่จอดรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ลานจอดรถระยะสั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารผู้โดสาร 1 และ 2 เป็นลานจอดรถกลางแจ้งสำหรับการจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารในระยะสั้น

การเดินทางไปสนามบินเฮลซิงกิ

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินเฮลซิงกินั้นมี 5 รูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว จากเมืองเฮลซิงกิ ให้ใช้เส้นทางด่วนหมายเลข 45 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข E18 เพื่อเข้าสู่สนามบิน หรือหากมาจากเมืองข้างเคียงก็สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข E18 เพื่อเข้าสู่สนามบินได้ทันที

รถไฟ มีสถานีให้บริการใต้อาคารผู้โดยสาร 1 ซึ่งเปิดให้บริการใหม่ในปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เชื่อมต่อระหว่างสนามบินและตัวเมืองภายในเวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น

รถโดยสารประจำทาง สาย 615 และสาย 617 ให้บริการรับ-ส่งถึงใจกลางเมือง โดยมีจุดรับ-ส่งสำคัญที่สถานีรถไฟเฮลซิงกิและจัตุรัสตลาดฮากาเนียมี (Hakaniemi Market Square)

รถแท็กซี่ มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รับส่งผู้โดยสารได้ทั่วเมืองและบริเวณโดยรอบ ซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที มีค่าใช้จ่ายประมาณ 45-50 ยูโร

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินเฮลซิงกิ

ระยะเวลาในการเดินทางของสนามบินเฮลซิงกิ

จากตัวเมืองเฮลซิงกิ จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และจากเมืองแวนต้า จะใช้เวลาประมาณ 10 นาที ในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก โดยการเดินทางที่ตรงเวลาและรวดเร็วที่สุดคือ รถไฟ ซึ่งมีความทันสมัยและเป็นบริการเดินทางใหม่ล่าสุดของสนามบินแห่งนี้

ร้านค้าและร้านอาหารของสนามบินเฮลซิงกิ

สนามบินเฮลซิงกิมีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการคล้ายเวลาทำการของศูนย์การค้า โดยร้านค้า ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีจะมีอยู่ในทั้งอาคารผู้โดยสาร 1 และ 2

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราที่สนามบินเฮลซิงกิ

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุด และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้โดยสารสามารถกดเงินเป็นสกุลท้องถิ่นได้จากตู้ของธนาคารทันที

อินเทอร์เน็ตที่สนามบินเฮลซิงกิ

สนามบินเฮลซิงกิมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “HEL FreeWiFi-Open www.finavia.fi” เพียงลงทะเบียนเข้าใช้งานก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทันทีทั่วทั้งอาคารผู้โดยสาร โดยสนามบินแห่งนี้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 100 Mbps และสามารถใช้งานได้ไม่จำกัดระยะเวลา

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินเฮลซิงกิ

ภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินมีห้องรับรองให้บริการอยู่หลายจุด และมีโรงแรม GLO Hotel Airport ให้บริการภายในอาคารผู้โดยสาร 2 และมีโรงแรม Hilton Helsinki Airport ให้บริการบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของสนามบิน นอกนอกจากนี้ในตัวเมืองก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินเฮลซิงกิ

บินไปสนามบินเฮลซิงกิ

สนามบินเฮลซิงกิเป็นฐานการบินหลักของสายการบินหลายบริษัท เช่น ฟินแอร์ (Finnair) ซิตี้เจ็ท (CityJet) และเจ็ทไทม์ (Jet Time) เป็นต้น โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการดังนี้

อาคารผู้โดยสาร 1

แอร์บอลติก (airBaltic) เส้นทางลัตเวีย

ลุฟทันซ่า (Lufthansa) เส้นทางเยอรมนี

เน็กซ์เจ็ท (Nextjet) เส้นทางสวีเดน

อาคารผู้โดยสาร 2

แอโรฟลอต (Aeroflot) เส้นทางรัสเซีย

แอร์เบอร์ลิน (Air Berlin) เส้นทางเยอรมนี

ฟินแอร์ (Finnair) เส้นทางทั่วโลก

เคแอลเอ็ม (KLM) เส้นทางเนเธอร์แลนด์

นอร์วีเจียนแอร์ไลน์ (Norwegian Airlines) เส้นทางทั่วยุโรป

กาตาร์แอร์เวย์ (Qatar Airways) เส้นทางกาตาร์

เตอร์กิชแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) เส้นทางตุรกี

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินเฮลซิงกิ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

*ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่เขียนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งก่อนเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินเฮลซิงกิทั้งหมด

สนามบินใกล้กับเฮลซิงกิ แวนต้า

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินเฮลซิงกิ

 ข้อมูลติดต่อสนามบินเฮลซิงกิ

สนามบินที่เฮลซิงกิ แวนต้า

ที่อยู่:
Finavia Corp,
Helsinki Airport,
P.O. Box 50,
01531 VANTAA,
FINLAND

โทร:+358 20 708 000
แฟกซ์:+358 20 708 3296

เว็บไซต์:

เจ้าของ:
Finavia

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบินเฮลซิงกิ

ลองกิจูด:24° 58' 18'' E
ละติจูด:60° 19' 32'' N
รหัส IATA:HEL
รหัส ICAO:EFHK

 ที่ตั้งสนามบินเฮลซิงกิ

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด