แผนที่

สายการบินเซบูแปซิฟิก (Cebu Pacific)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบิน Cebu Pacific มีโค้ดย่อคือ 5J ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีเดือนสิงหาคม ปี 1988 และเริ่มให้บริการในเดือนมีนาคม ปี 1996 ภายใต้กลยุทธ์ ”low fare, great value” ในปัจจุบันสายการบิน Cebu Pacific ถือเป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบินของฟิลิปปินส์ ซึ่งมีเส้นทางภายในประเทศฟิลลิปปินส์มากที่สุด  โดยมีเส้นทางภายในประเทศ 38 เส้นทาง และต่างประเทศ 30 เส้นทาง นอกจากนั้นยังมีบริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าอีกด้วย

เส้นทางการบิน

เที่ยวบินภายในประเทศ

เส้นทางการบินของ Cebu Pacific ครอบคลุมเกือบทุกสนามบินหลักในประเทศฟิลิปปินส์

เที่ยวบินต่างประเทศ
เส้นทางการบินระหว่างประเทศของ Cebu Pacific  ครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยมีสนามบินหลัก ๆ กระจายอยู่ในหลายประเทศในแถบเอเขีย ดังต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา(กวม) แคนาดา เม็กซิโก กวม จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ดูไบ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบิน Cebu Pacific ให้บริการให้บริการเพียงชั้นประหยัดเท่านั้น และหากผู้โดยสารไม่ต้องการนำสัมภาระติดตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม โดยสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มล่วงหน้าเมื่อจองตั๋วออนไลน์ได้เลย น้ำหนักกสัมภาระจะแบ่ง Package ตามตาราง ดังนี้

ประเภทของ Package

ปริมาณน้ำหนักสูงสุดของสัมภาระ

ขนาดเล็ก (Small)

15 กก.

ขนาดมาตรฐาน (Standard)

20 กก.

ขนาดใหญ่ (Large)

30 กก.

ขนาดใหญ่พิเศษ (Large Plus)

40 กก.

 

หมายเหตุ :
1. หากต้องการเพิ่มน้ำหนักสัมภาระหลังจากซื้อน้ำหนักไปเรียบร้อยแล้ว ต้องดำเนินการ 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ผ่าน “Managing Booking” ในเว็ปไซต์ หรือติดต่อผ่าน Call Center และ Sales Office

2. สำหรับเครื่องประเภท ATR จะรับน้ำหนักสัมภาระได้สูงสุด 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ผู้โดยสาร

3. สัมภาระ 1 ชิ้นต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม

4. ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ตั๋วโดยสารเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มน้ำหนักในภายหลังได้

หมายเหตุ สามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ยกเว้นเที่ยวบินไป Caticlan (Boracay) และ Busuanga (Coron) ที่อนุญาตที่ไม่เกิน 5 กิโลกรัมเท่านั้น

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน:  เคานต์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง 3 ชั่วโมงและจะปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ยกเว้นเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินโดฮา ดูไบ คูเวตและริยาด จะปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 60 นาที หลังจากเช็คอินแล้ว ผู้โดยสารต้องไปที่ประตูขึ้นเครื่อง (gate) ก่อนเครื่องออก 30 นาที ทั้งนี้ระยะเวลาในการเช็คอินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้โดยสารจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้หากมาเช็คอินหลังจากที่เคาน์เตอร์เช็คอินปิดให้บริการ

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 7 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 4 ชั่วโมงชั่วโมงที่เว็บ https://book.cebupacificair.com/CheckInRetrieval.aspx

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้โดยสารจอง Connecting Flight จะต้องเผื่อเวลาต่อเครื่องไว้ 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศฟิลิปปินส์ และ 3 ชั่วโมงสำหรับไฟลท์ต่างประเทศ  โดยผู้โดยสารต้องเผื่อเวลาสำหรับโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง เนื่องจากไม่มีบริการขนย้ายสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง

บริการอื่น ๆ ของ Cebu Pacific

 • GetGo บริการสะสมคะแนนเพื่อเเลกรับของรางวัลต่าง ๆ เช่น รถยนต์ ทริปท่องเที่ยว นอกจากนั้นผู้ที่สมัคร GetGo จะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกด้วย
 • Fast Check-In ผู้โดยสารสามารถเช็คอินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
  Web Check-in เช็คอินล่วงหน้า 72 ชั่วโมงจนถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการต่อแถวที่เคาน์เตอร์ลง ทั้งนี้ผู้โดยสารที่ไม่สามารถทำ Web Check-in คือ 1. ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ 2. ผู้โดยสารที่เดินทางกับทารก 3. ผู้โดยสารที่เดินทางแบบกลุ่ม 10 คนขึ้นไปและใช้ booking record เดียวกัน 4. ผู้โดยสารที่ทุพลภาพและต้องมีผู้ช่วยในการเดินทาง 5. ผู้โดยสารที่ต้องไปเปลี่ยนเครื่อง และ 6. ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางลำพัง

  2. ตู้เช็คอิน สามารถใช้ได้ 4 ชั่วโมงจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้ตู้เช็คอินได้ คือ 1. ผู้โดยสารที่ต้องไปเปลี่ยนเครื่อง 2. ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางลำพัง 3.ผู้โดยสารที่เดินทางแบบกลุ่ม 10 คนขึ้นไปและใช้ booking record เดียวกัน และผู้โดยสารอีกกลุ่มที่สามารถใช้ตู้เช็คอินได้ แต่ต้องไปขอ boarding pass กับเคาน์เตอร์อีกครั้ง คือ 1. ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ 2. ผู้โดยสารที่เดินทางกับทารก และ 3. ผู้โดยสารที่ทุพลภาพและต้องมีผู้ช่วยในการเดินทาง
  *ผู้โดยสารที่ต้องการโหลดสัมภาระขึ้นเครื่อง ต้องนำสัมภาระไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ล่วงหน้า 45 นาที

  3. AgentXpress คือบริการ Check-in รูปแบบใหม่ของ Cebu Pacific โดยจะให้บริการ Tablet และ Printer ให้ผู้โดยสารสามารถออกเอกสารได้ที่จุดให้บริการภายในสนามบิน
 • Fun Shop ขายอาหารและสินค้าปลอดภาษี โดยสามารถซื้อได้บนเครื่องบิน
 • Fare bundles ระบบการเลือกซื้อบริการ ที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเสียค่าโหลดสัมภาระ สามารถเลือกแค่ค่าเดินทางอย่างเดียว ได้
 • Cebu Pacific Mobile Application แอพพลิเคชั่นของ Cebu Pacific อำนวยความสะดวกรอบด้าน
 • Ceb Connect บริการที่ข่วยให้เที่ยวบินที่เดินทางไปสนามบินชางฮีจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ได้แก่ ไม่ต้องแสดงวีซ่าสำหรับเข้าประเทศสิงคโปร์ และไม่ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าและเช็คอิน โดยทางสายการบินจะมีบริการให้ทั้งหมด ผู้โดยสารจะไปรับ boarding pass ได้ที่ Transfer Lounge E ภายใน transit area

 ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน มกราคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับสายการบินเซบูแปซิฟิก (Cebu Pacific)

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เที่ยวบินภายในประเทศ เส้นทางการบินของ Cebu Pacific ครอบคลุมเกือบทุกสนามบินหลักในประเทศฟิลิปปินส์ เที่ยวบินต่างประเทศ เส้นทางการบินระหว่างประเทศของ Cebu Pacific ครอบคลุมหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยมีสนามบินหลัก ๆ กระจายอยู่ในหลายประเทศในแถบเอเขีย ดังต่อไปนี้ สหรัฐอเมริกา(กวม) แคนาดา เม็กซิโก กวม จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ ดูไบ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย

สัมภาระเดินทาง

สายการบิน Cebu Pacific ให้บริการให้บริการเพียงชั้นประหยัดเท่านั้น และหากผู้โดยสารไม่ต้องการนำสัมภาระติดตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม โดยสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มล่วงหน้าเมื่อจองตั๋วออนไลน์ได้เลย ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ตั๋วโดยสารเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มน้ำหนักในภายหลังได้ และอนุญาตให้นำสัมภาระขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ยกเว้นเที่ยวบินไป Caticlan (Boracay) และ Busuanga (Coron) ที่อนุญาตที่ไม่เกิน 5 กิโลกรัมเท่านั้น

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบิน Cebu Pacific ให้บริการให้บริการเพียงชั้นประหยัดเท่านั้น

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคานต์เตอร์จะเปิดให้บริการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง 3 ชั่วโมงและจะปิดให้บริการ 45 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก ยกเว้นเที่ยวบินที่เดินทางออกจากสนามบินโดฮา ดูไบ คูเวตและริยาด จะปิดให้บริการก่อนเครื่องออก 60 นาที เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ: สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันของสายการบินได้ก่อนล่วงหน้า 7 วันจนถึงก่อนเครื่องออก 4 ชั่วโมงชั่วโมงที่เว็บ https://book.cebupacificair.com/CheckInRetrieval.aspx หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้โดยสารจอง Connecting Flight จะต้องเผื่อเวลาต่อเครื่องไว้ 2 ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศฟิลิปปินส์ และ 3 ชั่วโมงสำหรับไฟลท์ต่างประเทศ โดยผู้โดยสารต้องเผื่อเวลาสำหรับโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง เนื่องจากไม่มีบริการขนย้ายสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่อง

อาหาร

บริการ Fun Shop ขายอาหารและสินค้าปลอดภาษี โดยสามารถซื้อได้บนเครื่องบิน

Cebu Pacific

4.0/5
อิงจากจำนวนรีวิว 4808 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานใหญ่กรุงมะนิลา

หมายเลขโทรศัพท์

+66 (2) 7020-888

เว็บไซต์

https://www.cebupacificair.com/

ที่อยู่

Cebu Pacific Customer Care

Cebu Pacific Building

Pasay City

Philippines

1301

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด