แผนที่

 สนามบินซาน ฟรานซิสโก อินเตอร์เนชั่นแนล

เมือง: ซานฟรานซิสโก

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

อักษรย่อ: SFO

ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินซานฟรานซิสโก” เป็นสนามบินขนาดใหญ่ของเมืองซานฟรานซิสโก เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 เป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการมากเป็นลำดับ 2 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย และเป็นจุดเชื่อมต่อการบินที่สำคัญระหว่างทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย

ขนาดและที่ตั้งของสนามบินซานฟรานซิสโก

ในปี พ.ศ. 2559 มีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการที่สนามบินซานฟรานซิสโกกว่า 50 ล้านคน โครงสร้างของสนามบินแห่งนี้ได้รับการออกแบบในลักษณะหมู่อาคารที่เชื่อมต่อกันทุกหลัง มีอาคารเทียบเครื่องบินยื่นออกมาจากอาคารผู้โดยสารรวมถึง 7 อาคาร 102 ประตูทางออกขึ้นเครื่อง พร้อมลู่วิ่งเครื่องบิน 4 เส้น เป็นสนามบินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนริมอ่าวซานฟรานซิสโก ตำแหน่งละติจูดที่ 37˚ 37’ 08” และลองจิจูดที่ 122˚ 22’ 30” ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 21 กิโลเมตร

อาคารผู้โดยสารของสนามบินซานฟรานซิสโก

สนามบินซานฟรานซิสโกประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร 4 อาคาร โดยทุกอาคารเชื่อมต่อกันเป็นรูปวงกลมดังนี้

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เป็นอาคารผู้โดยสารส่วนหน้าสุดของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร (ทิศตะวันตกของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร) มีอาคารหลัก (Main Hall) บริเวณส่วนกลาง และประกอบด้วยอาคารเทียบเครื่องบิน A ทางฝั่งขวา และ G ทางฝั่งซ้าย

อาคารผู้โดยสาร 1 (South Terminal) ตั้งอยู่ถัดจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศทางขวา (ทิศใต้ของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร) โดยมีอาคารเทียบเครื่องบิน B รูปตัว Y และอาคารเทียบเครื่องบิน C อีก 1 อาคาร

อาคารผู้โดยสาร 2 (Central Terminal) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ทิศตะวันออกของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร) มีอาคารเทียบเครื่องบิน D โดยได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา

อาคารผู้โดยสาร 3 (North Terminal) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารผู้โดยสาร 1 (ทิศเหนือของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร) มีอาคารเทียบเครื่องบิน E และอาคารเทียบเครื่องบิน F รูปตัว Y อีก 1 อาคาร

โดยสนามบินแห่งนี้มีรถไฟฟ้า 

AirTrain วิ่งภายในสนามบินให้บริการทุกอาคารผู้โดยสาร โดยแบ่งเป็น

สายสีแดง วิ่งระหว่างอาคารผู้โดยสาร อาคารจอดรถ และสถานีรถบัสและรถไฟฟ้าที่สนามบิน BART Station

สายสีฟ้า วิ่งระหว่างอาคารผู้โดยสาร อาคารจอดรถ สถานีรถบัสและรถไฟที่สนามบิน BART Station และศูนย์รถเช่า

ที่จอดรถของสนามบินซานฟรานซิสโก

ที่จอดรถของสนามบินซานฟรานซิสโกนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

อาคารจอดรถในประเทศ ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของกลุ่มอาคารผู้โดยสาร เป็นอาคารจอดรถขนาดใหญ่ที่ใช้รองรับผู้โดยสารจากอาคารผู้โดยสาร 1-3 เสียค่าจอดรถสูงสุด 36 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน หรือ 2 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 15 นาที

อาคารจอดรถระหว่างประเทศ ตั้งอยู่หน้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ แบ่งเป็นอาคารจอดรถ A ฝั่งขวา และอาคารจอดรถ G ฝั่งซ้าย เสียค่าจอดรถสูงสุด 36 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน หรือ 2 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 15 นาที

ลานจอดรถระยะยาว ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพื้นที่สนามบิน เป็นพื้นที่จอดรถที่ไกลที่สุด แต่มีราคาประหยัดมากที่สุด เสียค่าจอดรถสูงสุด 25 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อวัน หรือ 2 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อ 15 นาที มีบริการรถชัตเตอร์บัสรับ-ส่งระหว่างอาคารจอดรถและอาคารผู้โดยสารต่างๆ  

การเดินทางไปสนามบินซานฟรานซิสโก

การเดินทางเข้า-ออกจากสนามบินซานฟรานซิสโกนั้นมีหลากหลายรูปแบบดังนี้

รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางด่วน Bayshore (ทางด่วนหมายเลข 101) จากตัวเมืองเพื่อเข้าสู่สนามบิน

รถไฟฟ้า BART มีบริการรถไฟฟ้าที่วิ่งผ่านหน้าสนามบิน โดยมีสถานีวิ่งมาถึงอาคารผู้โดยสาระหว่างประเทศฝั่งอาคารเทียบเครื่องบิน G และสามารถใช้ AirTrain ภายในสนามบินมาลงที่สถานีอาคารจอดรถผู้โดยสารระหว่างประเทศ G เพื่อเชื่อมต่อกับระบบรถไฟภายนอกได้

รถไฟ Caltrain มีบริการรถไฟหลักที่เชื่อมระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกและเมืองซานโฮเซ โดยสามารถนั่งรถไฟฟ้า BART เพื่อสลับสายได้ที่สถานี Millbrae ที่อยู่บริเวณด้านหน้าของสนามบิน

รถโดยสารประจำทาง SamTrans มีบริการรถโดยสาร 24 ชั่วโมง โดยมีสถานีรถอยู่ที่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารต่างๆ (สาย KX สาย 292 สาย 397 และสาย 398) และสถานีบริเวณด้านหน้าศูนย์รถเช่า (สาย 140 สาย 292  และสาย 397)

รถตู้สนามบิน มีให้บริการรับ-ส่งถึงสนามบิน โดยต้องจองรถล่วงหน้า โดยมีจุดรับ-ส่งทุกอาคารผู้โดยสาร

รถลีมูซีนสนามบิน มีให้บริการรับ-ส่งถึงสนามบิน โดยต้องจองรถล่วงหน้า มีจุดรับ-ส่งทุกอาคารผู้โดยสาร

รถบัส Airporter มีบริการรถบัสรับ-ส่งสนามบินจากบริษัทเอกชน ค่าบริการและเส้นทางขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการ

รถแท็กซี่ มีให้บริการรับ-ส่งถึงสนามบิน โดยมีจุดรับ-ส่งทุกอาคารผู้โดยสาร

รถเช่า มีบริการจากหลายบริษัทรถเช่าชั้นนำ

ค้นหารถเช่าราคาประหยัดจากสนามบินซานฟรานซิสโก

ระยะเวลาในการเดินทางไปสนามบินซานฟรานซิสโก

จากตัวเมืองซานฟรานซิสโก จะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีในการเดินทาง แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความใกล้ไกล และรูปแบบการเดินทางที่คุณเลือก ทั้งนี้การใช้รถไฟฟ้า BART เป็นตัวเลือกที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ เนื่องจากสถานีอยู่ติดกับอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศและมีบริการเชื่อมต่อไปยังสถานีรถไฟเพื่อเข้าสู่เขตต่างๆ ของเมืองอย่างสะดวกสบาย

ร้านค้าและร้านอาหารในสนามบินซานฟรานซิสโก

สนามบินซานฟรานซิสโกมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการมากมาย มีร้านค้าบางส่วนที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และมีบางส่วนเปิดบริการในช่วงเวลาเที่ยวบินหนาแน่น โดยร้านอาหารก็มีให้เลือกทั้งอาหารจานด่วน ศูนย์อาหาร ไปจนถึงภัตตาคาร และร้านค้าปลอดภาษี นอกจากนั้นก็ยังมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด สนามเด็กเล่นในร่ม ห้องโยคะ และบริการพิเศษอื่นๆ อีกหลายอย่าง

ธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราในสนามบินซานฟรานซิสโก

ภายในสนามบินมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ หลายจุดทั่วทั้งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ รองรับสกุลเงินหลากหลายรวมทั้งสกุลเงินไทย และมีตู้เอทีเอ็มให้บริการตามจุดต่างๆ ทั่วสนามบินอีกด้วย

อินเทอร์เน็ตในสนามบินซานฟรานซิสโก

สนามบินซานฟรานซิสโกมีอินเทอร์เน็ตไวไฟให้บริการฟรี โดยใช้ SSID ชื่อ “#SFO FREE WIFI” หรือ “#SFO FREE 5GHZ WIFI” (หากอุปกรณ์ของคุณรองรับ) โดยมีบริการครอบคลุมทุกอาคารผู้โดยสาร

โรงแรมที่พักใกล้สนามบินซานฟรานซิสโก

สนามบินซานฟรานซิสโกยังไม่มีโรงแรมภายในสนามบินให้บริการในปัจจุบัน แต่มีโครงการสร้างโรงแรม Grand Hyatt Hotel ขนาดใหญ่ติดอาคารผู้โดยสารและอาคารจอดรถซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมให้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้โดยรอบสนามบินก็ยังมีโรงแรมอีกมากมายที่เลือกพักได้ตั้งแต่ระดับ 1-5 ดาว

ค้นหาโรงแรมราคาประหยัดใกล้สนามบินซานฟรานซิสโก

สายการบินที่ให้บริการบินไปสนามบินซานฟรานซิสโก

สนามบินซานฟรานซิสโกเป็นฐานการบินหลักของสายการบิน 3 บริษัท ได้แก่ อลาสก้าแอร์ไลน์ (Alaska Airlines) ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) และเวอร์จิ้นอเมริกา (Virgin America) โดยมีเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศให้บริการมากมาย เช่น

อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ

แอร์แคนาดา (Air Canada) เส้นทางแคนาดา

แอร์ไชน่า (Air China) เส้นทางจีน

แอร์นิวซีแลนด์ (Air New Zealand) เส้นทางนิวซีแลนด์

สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) เส้นทางฮ่องกงและสิงคโปร์

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เส้นทางทั่วโลก

เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines) เส้นทางเกาหลีใต้

คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เส้นทางฮ่องกง

เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines) เส้นทางญี่ปุ่น

อาคารผู้โดยสาร 1 (เส้นทางในประเทศ)

อเมริกันแอร์ไลน์ (American Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

เดลต้าแอร์ไลน์ (Delta Air Lines) เส้นทางทั่วประเทศ

เซาท์เวสต์แอร์ไลน์ (Southwest Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 2 (เส้นทางในประเทศ)

อเมริกันอีเกิ้ล (American Eagle) เส้นทางลอสแอนเจลิส

เวอร์จิ้นอเมริกา (Virgin America) เส้นทางทั่วประเทศ

อเมริกันาแอร์ไลน์ (American Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

อาคารผู้โดยสาร 3 (เส้นทางในประเทศ)

ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ (United Airlines) เส้นทางทั่วประเทศ

ยูไนเต็ดเอ็กซ์เพลซ (United Express) เส้นทางทั่วประเทศ

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

*รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินซานฟรานซิสโกทั้งหมด

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจากสนามบินซานฟรานซิสโก

สนามบินใกล้กับซาน ฟรานซิสโก อินเตอร์เนชั่นแนล

 สายการบินที่มีตั๋วเครื่องบินไปสนามบินซานฟรานซิสโก

 ข้อมูลติดต่อสนามบิน

สนามบินที่ซาน ฟรานซิสโก อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่อยู่:
PO Box 8097,
San Francisco,
CA 94128,
UNITED STATES OF AMERICA

โทร:+1 (0)650 82- 8211

เว็บไซต์:

 พิกัดที่ตั้งและรหัสสนามบิน

ลองกิจูด:122° 22' 29'' W
ละติจูด:37° 37' 8'' N
รหัส IATA:SFO
รหัส ICAO:KSFO

 ที่ตั้งสนามบิน

Google map

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด