แผนที่

สายการบินล็อต โปลิชแอร์ไลน์ (LOT Polish Airlines)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินแอลโอทีหรือที่หลายคนอาจเรียกว่าล็อต เป็นสายการบินของประเทศสาธารณรัฐโปเเลนด์ (Republic of Poland) และเป็นสายการบินในเครือพันธมิตร Star Alliance ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1929 และมีฐานการบินหลักอยู่ที่กรุงวอร์ซอ

เส้นทางการบิน

ให้บริการเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศร่วม 83 เส้นทางใน 44 ประเทศ เชื่อมต่อทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และเอเชีย โดยมีจุดเชื่อมต่อหลักนอกทวีปยุโรปที่นิวยอร์ก ชิคาโก ลอสแอนเจลิส โทรอนโต โซล ปักกิ่ง และโตเกียว

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

ให้บริการ 4 ชั้นที่นั่ง ได้แก่ ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดเซฟเวอร์ และชั้นประหยัดซิมเปิล

เส้นทางบิน

ชั้นธุรกิจ

ชั้นประหยัดพรีเมียม

ชั้นประหยัด

ชั้นประหยัดเซฟเวอร์ (Saver)

ชั้นประหยัดซิมเปิล (Simple)

ระหว่างทวีป (สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และคาซัคสถาน)

กระเป๋า 3 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

ไม่ระบุ

ระหว่างทวีป (จีน)

กระเป๋า 3 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

ไม่ระบุ

ระหว่างทวีป (ไปยังโตเกียวจากเยอรมนี สเปน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวีเดน ฝรั่งเศส อิตาลี

สหราชอาณาจักร เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย

กระเป๋า 3 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

ไม่ระบุ

ระหว่างทวีป (ยุโรป อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง)

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

ไม่มีสัมภาระ

ไม่มีสัมภาระ

เที่ยวบินภายประเทศ

ไม่ระบุ

ไม่ระบุ

กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อใบ

ไม่มีสัมภาระ

ไม่มีสัมภาระ

* หมายเหตุ

สำหรับชั้นที่นั่งที่ไม่มีน้ำหนักสัมภาระให้ ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักได้ 1 ชิ้นล่วงหน้าในราคาพิเศษชิ้นละ 20 ยูโรหรือ 20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อเที่ยวบิน หากไปซื้อที่เคาน์เตอร์สนามบิน จะถูกคิดเป็นค่าปรับสัมภาระส่วนเกิน

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ชั้นที่นั่ง

น้ำหนักรวมสัมภาระ

จำนวนชิ้น

ชั้นธุรกิจ

18 กก. (9 กก./ชิ้น)

2

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

(เที่ยวบินระหว่าง 2 ทวีป)

12 กก. (ห้ามเกิน 8 กก./ชิ้น)

2

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

(เที่ยวบินระหว่างประเทศ)

8 กก.

1

ชั้นประหยัด

8 กก.

1

ชั้นประหยัดซิมเปิล (Simple)

8 กก.

1

บริการอื่นๆ ของล็อต

  • บริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม
  • บริการเอ็นเตอร์เทนเมนท์ต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ รายการทีวี เกม เพลง และแมกกาซีน
  • บริการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
  • บริการห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
  • บริการ LOT Upgrade สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วชันประหยัดพรีเมี่ยมและชั้นประหยัด โดยสามารถอัพเกรดชั้นของที่นั่งเป็นชั้นธุรกิจผ่านการประมูลราคา   
  • บริการเลือกที่นั่ง My Favourite Seat บริการฟรีสำหรับลูกค้าชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมี่ยม มีค่าใช้จ่ายสำหรับชั้นประหยัดอื่นๆ

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2560

เหตุผลที่ควรบินกับสายการบินล็อต

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

ให้บริการเส้นทางบินทั้งภายในและระหว่างประเทศร่วม 83 เส้นทางใน 44 ประเทศ เชื่อมต่อทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และเอเชีย โดยมีจุดเชื่อมต่อหลักนอกทวีปยุโรปที่นิวยอร์ก ชิคาโก ลอสแอนเจลิส โทรอนโต โซล ปักกิ่ง และโตเกียว

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระเช็คอิน จำนวนและน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับขึ้นอยู่กับเส้นทางบินและประเภทชั้นที่นั่ง จำนวนชิ้นและน้ำหนักมีความหลากหลายมาก สัมภาระถือขึ้นเครื่อง ชั้นธุรกิจ สามารถมีสัมภาระได้ 2 ชิ้น น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 18 กก. ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (เที่ยวบินระหว่าง 2 ทวีป) สามารถมีสัมภาระได้ 2 ชิ้น น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 12 กก. ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (เที่ยวบินระหว่าง 2 ทวีป) สามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 8 กก. ชั้นประหยัด สามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 8 กก. ชั้นประหยัดซิมเปิล สามารถมีสัมภาระได้ 1 ชิ้น น้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 8 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

ให้บริการ 4 ชั้นที่นั่ง ได้แก่ ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมียม ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดเซฟเวอร์ และชั้นประหยัดซิมเปิล

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน:
เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินจะเปิดให้บริการแตกต่างกันไปดังนี้ 2 ชั่วโมง: สนามบินในโปแลนด์ทุกแห่ง ยกเว้นที่กรุงวอร์ซอ และเส้นทางบินระยะสั้นในยุโรป วันออกกลาง และอเมริกาเหนือ 3 ชั่วโมง: เที่ยวบินจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน และเที่ยวบินระยะยาวอื่นๆ 23 ชั่วโมง: เที่ยวบินจากวอร์ซอ สตอกโฮล์ม โคเปนเฮเกน ดึสเซลดอร์ฟ มิวนิค แฟรงค์เฟิร์ต เจนีวา และเวียนนา เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์สนามบินมีระยะเวลาแตกต่างกัน สามารถเช็คข้อมูลล่าสุดได้ที่เว็บไซต์สนามบินก่อนเดินทาง เช็คอินทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ:
สามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ต โดยจะเปิดให้เช็คอิน 36 ชั่วโมงจนถึง 2 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ:
มีบริการที่สนามบินกรุงวอร์ซอ ผู้โดยสารสามารถเช็คอินพร้อมสัมภาระได้ในคราวเดียวกัน

อาหาร

มีบริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม

รางวัล

- ปี ค.ศ. 2015 รางวัล The Best Airline on Short-haul flights จาก Business Travel Poland - ปี ค.ศ. 2015 รางวัล The Best Lounge in Poland จาก Business Travel Poland - ปี ค.ศ. 2014 รางวัล The Best Airline in Europe, Middle East and Africa, Frequent Business Traveller จาก GlobeRunner Awards - ปี ค.ศ. 2014 รางวัล The Best Eastern European Airline จาก World Travel Awards - ปี ค.ศ. 2012 รางวัล The Best Eastern European Airline จาก World Travel Awards - ปี ค.ศ. 2010 รางวัล The Best Eastern European Airline จาก World Travel Awards - ปี ค.ศ. 2009 รางวัล The Best Eastern European Airline จาก World Travel Awards - ปี ค.ศ. 2008 รางวัล The Best Eastern European Airline จาก World Travel Awards

LOT

4.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 1787 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสายการบินล็อต

หมายเลขโทรศัพท์

+48-22-577-77-55

อีเมล

lot_info@lot.pl

เว็บไซต์

http://www.lot.com/pl/en/

ที่อยู่

ul.17 Stycznia 43

Warsaw

Poland

02-146

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด