แผนที่

สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Air Asia X)

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ให้บริการเส้นทางบินระยะไกล ภายใต้การบริหารงานของสายการบินแม่ คือ แอร์เอเชีย (AirAsia) โดยมีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur International Airport) ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ตั้งแต่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 เป็นต้นมา สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ได้รับรางวัล Best Low-Cost Airline Premium Seat และรางวัล Best Low-Cost Airline Premium Cabin จาก Skytrax ติดต่อกันถึง 4 ปี

เส้นทางการบินของสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

แอร์เอเชียเอ็กซ์ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ (เส้นทางบินไกล) ครอบคลุม 24 จุดหมายปลายทางในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

แอร์เอเชียเอ็กซ์ให้บริการชั้นที่นั่งประหยัดทั่วไป (Economy) และชั้นธุรกิจ-ที่นั่งพรีเมี่ยม (Premium Flatbed) โดยชั้นประหยัดทั่วไปก็ยังแยกเป็นแพ็คเกจย่อยอีก คือ ชุดสุดคุ้ม (Value Pack) และพรีเมี่ยมแฟล็กซ์ (Premium Flex) น้ำหนักสัมภาระที่ได้รับขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน

เส้นทางสหรัฐอเมริกา (โฮโนลูลู)

ประเภทที่นั่ง

สัมภาระ

อาหาร

เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy)

สามารถซื้อสัมภาระได้สูงสุด 2 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นต้องไม่เกิน 20 กก.

-

-

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy) + และพรีเมี่ยมแฟล็กซ์ (Premium Flex)

 

มีสัมภาระสูงสุดได้ 2 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นต้องไม่เกิน 20 กก. โดยได้รับสัมภาระฟรี 20 กก. และซื้อเพิ่มได้อีก 20 กก.

อาหารฟรี 1 มื้อ

-

ชั้นที่นั่งพรีเมี่ยม (Premium Flatbed)

ฟรีสัมภาระ 2 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นต้องไม่เกิน 20 กก.

อาหารฟรี 1 มื้อ

บริการฟรี

ผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสารที่ซื้อ Premium Flex เพิ่ม จะได้สิทธิพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังต่อไปนี้

 • บริการเลือกที่นั่ง Hot Seat
 • บริการใช้ห้องรับรองสายการบิน 3 ชั่วโมง
 • บริการเปลี่ยนวัน-เวลาเดินทางได้ (จำกัดจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่นั่ง)
 • บริการ Xpress baggage
 • บริการ Xpress boarding
 • บริการหมอนและผ้าห่ม (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed)

เส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆ

ประเภทที่นั่ง

สัมภาระ

อาหาร

เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy)

สามารถซื้อสัมภาระได้ โดยมีตัวเลือกดังนี้ 20 กก. 25 กก. 30 กก. และ 40 กก.

-

-

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy) + ชุดสุดคุ้ม (Value Pack)

ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 กก. และสามารถซื้อเพิ่มได้

ฟรีอาหารร้อนหรือของว่าง 1 ที่

-

ชั้นประหยัดทั่วไป (Economy) + และพรีเมี่ยมแฟล็กซ์ (Premium Flex)

ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 20 กก.

และสามารถซื้อเพิ่มได้

ฟรีอาหารร้อน 1 ที่

-

ชั้นที่นั่งพรีเมี่ยม (Premium Flatbed)

ฟรีสัมภาระ 40 กก.

ฟรีอาหารร้อน 1 ที่

บริการฟรี

สิทธิพิเศษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สำหรับผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสารที่ซื้อ Premium Flex และ Value Pack เพิ่ม มีดังต่อไปนี้

 • บริการเลือกที่นั่ง Hot Seat
 • บริการใช้ห้องรับรองสายการบิน 3 ชั่วโมง (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการเปลี่ยนวัน-เวลาเดินทางได้ จำกัดจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับประเภทตั๋วที่นั่ง (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการ Xpress baggage (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการ Xpress boarding (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed และผู้โดยสาร Premium Flex)
 • บริการหมอนและผ้าห่ม (เฉพาะผู้โดยสาร Premium Flatbed)

* หมายเหตุ ผู้โดยสารสามารถซื้อน้ำหนักผ่านอินเทอร์เน็ต ซื้อผ่านการโทรจอง และซื้อที่เคาน์เตอร์สนามบิน ทั้งนี้การซื้อน้ำหนักล่วงหน้าผ่านอินเทอร์เน็ตจะมีราคาประหยัดที่สุด นอกจากนั้นการไปซื้อที่เคาน์เตอร์สนามบิน จะซื้อได้จำกัดแค่ 15 กก. เท่านั้น

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น มีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ทั้งนี้สามารถนำสัมภาระขนาดเล็ก 1 ใบ + กระเป๋าถือขนาดเล็กอีก 1 ใบขึ้นเครื่องได้ แต่น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน 7 กก.

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

เช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ต: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทางสายการบิน หรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ โดยจะเปิดให้เช็คอิน 14 วัน ถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

เช็คอินผ่านตู้เช็คอินอัตโนมัติ: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินด้วยตนเองผ่านตู้เช็คอินได้ตั้งแต่ 14 วัน ถึง 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

บริการอื่นๆ ของแอร์เอเชียเอ็กซ์

 • บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ผู้โดยสารสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ ซึ่งจะมีตัวเลือกมากกว่าและมีราคาประหยัดกว่า ทั้งนี้จะต้องทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 • บริการชุดเอ็นเตอร์เทนเมนท์ (หูฟัง + Xcite Tab สำหรับชมภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเล่นเกม) ผู้โดยสารสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ ซึ่งจะมีตัวเลือกมากกว่าและมีราคาประหยัดกว่า
 • บริการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
 • บริการที่นั่งโซนปลอดเสียง (Quiet Zone) ซึ่งเป็นบริการที่นั่งพิเศษ จะอยู่แถว 7-14 โซนนี้จะไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเด็กเข้ามานั่งในบริเวณนี้
 • บริการที่นั่ง Hot Seats ซึ่งเป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ด้านหน้ากว้างกว่าเบาะโดยสารทั่วไป สามารถเหยียดขาได้ อีกทั้งยังเป็นที่นั่งตอนหน้าของเครื่องบินที่คุณสามารถขึ้น-ลงเครื่องบินได้ก่อนผู้โดยสารในที่นั่งส่วนอื่นๆ

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 *รายละเอียดทั้งหมดที่ระบุข้างต้นเป็นรายละเอียด ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

เหตุผลที่ควรบินกับแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Air Asia X)

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (AirAsia X) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำที่ให้บริการเส้นทางบินระยะไกล ครอบคลุม 24 จุดหมายปลายทางในเอเชีย โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และอเมริกาเหนือ

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด สามารถซื้อน้ำหนักและบริการพิเศษอื่นๆ เพิ่มได้ หรือเลือกซื้อแพ็กเกจพรีเมี่ยมแฟล็กซ์ (Premium Flex) และชุดสุดคุ้ม (Value Pack) เพื่อที่จะได้น้ำหนักฟรี 20 กก. และบริการอาหารฟรี 1 มื้อ สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ-ที่นั่งพรีเมี่ยม จะได้ฟรีน้ำหนักสัมภาระ 40 กก. อาหาร 1 มื้อ ชุดผ้าห่ม ชุดเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และบริการพิเศษอื่นๆ สัมภาระพกพา ทุกชั้นที่นั่งอนุญาตให้มีสัมภาระขนาดเล็กได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

แอร์เอเชียเอ็กซ์ให้บริการชั้นที่นั่งประหยัดทั่วไป (Economy) และชั้นธุรกิจ-ที่นั่งพรีเมี่ยม (Premium Flatbed)

การเช็คอิน

ผู้โดยสารสามารถเช็คอินออนไลน์ผ่านหน้าเว็ปไซต์ของทางสายการบิน โดยจะเปิดให้เช็คอิน 14 วัน ถึงชั่วโมงถึง 4 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก เช็คอินได้ที่หน้าเว็ปไซต์ ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถพิมพ์ป้ายสัมภาระด้วยตนเองได้ที่บ้านหลังจากออนไลน์เช็คอินแล้ว ได้ที่ http://www.airasia.com/th/th/check-ins/self-bag-tag.page เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน : เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

อาหาร

ผู้โดยสารสามารถเลือกอาหารบนเครื่องได้ในกรณีที่ซื้อแพ็คเกจอาหารเพิ่ม โดยมีอาหารครอบคลุมจากหลายชาติทั่วโลก สามารถเลือกได้ที่ http://www.airasia.com/th/th/inflight-comforts/hot-meals.page

แอร์เอเชียเอ็กซ์

3.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 4084 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสำนักงานแอร์เอเขีย เอ็กซ์

หมายเลขโทรศัพท์

+66 (2) 515-9999 เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 21.00 น.

อีเมล

http://www.airasia.com/ask/

เว็บไซต์

http://www.airasia.com/th/th/home.page

ที่อยู่

สำนักงานใหญ่

222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ชั้น 3 ห้อง 3200

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ

10210

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด