แผนที่

สายการบินกานต์แอร์ (Kan Air)

เกี่ยวกับสายการบินกานต์แอร์

ข้อมูลทั่วไป

กานต์แอร์ (Kan Air) ซึ่งใช้รหัสสายการบิน K8 เป็นสายการบินสัญชาติไทย มีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการเที่ยวบินในประเทศ ทั้งหมด 11 เส้นทาง นอกจากการบริการการบินแบบประจำแล้ว กานต์แอร์ยังมีบริการเช่าเหมาลำ บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศโดยเครื่องบิน และบริการขนส่งไปรษณียภัณฑ์และขนส่งสินค้าอีกด้วย

เที่ยวบินในประเทศ

เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินกานต์แอร์ มีทั้งหมด 11 ปลายทาง ดังนี้ เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่ – ปาย  เชียงใหม่ – น่าน  เชียงใหม่ – แม่สอด  เชียงใหม่ – เชียงราย  เชียงใหม่ – พิษณุโลก  เชียงใหม่ – อุบลราชธานี เชียงใหม่ – ขอนแก่น  เชียงใหม่ – หัวหิน  เชียงใหม่ – อู่ตะเภา  เชียงใหม่ – ดอนเมือง

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋าสำหรับการเดินทางภายในประเทศ

ประเภทชั้นที่นั่ง

Kan Promo

Kan Saver

Kan Flaxi

สัมภาระพกพา*

7 กิโลกรัม

7 กิโลกรัม

7 กิโลกรัม

สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

15 กิโลกรัม

15 กิโลกรัม

20 กิโลกรัม

การบริการ

ประเภทชั้นที่นั่ง

Kan Promo

Kan Saver

Kan Flaxi

เลือกที่นั่งฟรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปลี่ยนเที่ยวบิน

มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ไม่มีค่าใช้จ่าย

เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร

ไม่มี

มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

บริการบนเครื่อง

ประเภทชั้นที่นั่ง

Kan Promo

Kan Saver

Kan Flaxi

อาหารและเครื่องดื่ม*

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

*  หากสัมภาระ ที่ถือขึ้นเครื่องมีขนาดใหญ่เกินกว่า 44 ซม.x 28 ซม. x 23 ซม. จะไม่สามารถเก็บในช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบินได้ หากเจ้าหน้าที่สายการบินตรวจพบที่ Boarding Gate จะต้องนำกระเป๋าดังกล่าวโหลดใต้ท้องเครื่อง และจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 200 บาท/กระเป๋า

** อาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินเสริฟตามเมนูแต่ละประจำวัน ยกเว้นอาหารมังสวิรัติ

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 44ซม. X 28ซม. X 23ซม. ทั้งนี้จะต้องวางกระเป๋าไว้บนตู้เก็บเหนือศีรษะหรือใต้เบาะของตนเอง

การเช็คอิน

ต้องแสดงบัตรประชาชนและหมายเลขการจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินกานต์แอร์เพื่อยืนยันการเดินทาง ในกรณีที่อัตราค่าโดยสารดังกล่าวถูกชำระผ่านทางบัตรเครดิต ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรเครดิตใบที่ทำรายการชำระดังกล่าวพร้อมบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง

หากเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมิได้ร่วมเดินทางด้วย เจ้าของบัตรดังกล่าวต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อเซ็นต์ยินยอมการชำระค่าโดยสารให้กับผู้เดินทางท่านอื่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 551 6111

บริการเช่าเหมาลำ

มีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง บริการนี้สำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการเที่ยวบินเองตามความต้องการ โดยสามารถกำหนดวัน เวลา สถานที่ และจุดหมายได้เองโดยที่ไม่ต้องกังวลกับการเสียเวลา ณ จุดเช็คอิน หรือเผชิญกับความวุ่นวายในสนามบิน  สะดวกและรวดเร็วกว่าเที่ยวบินทั่วไป ไปถึงจุดหมายได้ด้วยความรวดเร็ว ด้วยเครื่องบินฮอคเกอร์ บรีฟคาร์ฟ พรีเมี่ยร์ วัน พร้อมทีมนักบินที่มีประสบการณ์และทีมงานที่พร้อมอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

บริการพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ แบ่งเป็น 2 ระดับดังนี้

1.สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (สามารถเดินทางคนเดียวได้) โดยจะรับจองบัตรโดยสารและรับเช็คอินหากจำเป็นต้องใช้รถเข็นเพื่อความสะดวก สายการบินจะจัดเตรียมให้และจะส่งให้เดินเข้าเครื่องบินด้วยตนเองหน้าประตูเครื่อง

หมายเหตุ  ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือที่ต้องการบริการรถเข็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบขณะที่ทำการจองบัตรโดยสาร เพื่อสายการบินจะได้เตรียมบริการ ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแจ้งสายการบินอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง มิฉะนั้น สายการบินจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวก หรือความเสียหายทุกประการ

2.ไม่สามารถเดินทางโดยลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางด้วย (Escort/Accompany) เพื่อช่วยเหลือในระหว่างเที่ยวบินและการขึ้นลงเครื่องบิน

หมายเหตุ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษต้องแจ้งให้สายการบินทราบอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง และต้องแจ้งชื่อผู้โดยสารซึ่งจะเป็นผู้ร่วมเดินทาง ( Escort/Accompany) ด้วย โดยผู้ร่วมเดินทางจะต้องเดินทางเคียงข้างไปในเที่ยวบินเดียวกัน มิฉะนั้นสายการบินสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ มิให้ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษขึ้นเครื่อง โดยสายการบิน ยินดีคืนค่าโดยสารในกรณีดังกล่าว

 

การติดต่อ

สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ที่เคาน์เตอร์สนามบินทุกที่ ที่กานต์แอร์ให้บริการ ทุกวัน เวลา 8.30 น. -17.30 น.  หรือโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้ากานต์แอร์หมายเลข 02-551-6111 ทุกวัน เวลา 8.00 – 20.00 น. และแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางก่อน 24 ชั่วโมงของวันเวลาที่จะเปลี่ยน

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่เขียน 3 มกราคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับกานต์แอร์

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เที่ยวบินในประเทศ เส้นทางการบินภายในประเทศของสายการบินกานต์แอร์ มีทั้งหมด 11 ปลายทาง ดังนี้ เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ – ปาย เชียงใหม่ – น่าน เชียงใหม่ – แม่สอด เชียงใหม่ – เชียงราย เชียงใหม่ – พิษณุโลก เชียงใหม่ – อุบลราชธานี เชียงใหม่ – ขอนแก่น เชียงใหม่ – หัวหิน เชียงใหม่ – อู่ตะเภา เชียงใหม่ – ดอนเมือง

สัมภาระเดินทาง

สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้หนึ่งใบ ซึ่งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 44ซม. X 28ซม. X 23ซม. ทั้งนี้จะต้องวางกระเป๋าไว้บนตู้เก็บเหนือศีรษะหรือใต้เบาะของตนเอง * หากสัมภาระ ที่ถือขึ้นเครื่องมีขนาดใหญ่เกินกว่า 44 ซม.x 28 ซม. x 23 ซม. จะไม่สามารถเก็บในช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบินได้ หากเจ้าหน้าที่สายการบินตรวจพบที่ Boarding Gate จะต้องนำกระเป๋าดังกล่าวโหลดใต้ท้องเครื่อง และจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม 200 บาท/กระเป๋า

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Kan Promo, Kan Saver และ Kan Flaxi โดยที่ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งได้ฟรี

การเช็คอิน

ต้องแสดงบัตรประชาชนและหมายเลขการจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินกานต์แอร์เพื่อยืนยันการเดินทาง ในกรณีที่อัตราค่าโดยสารดังกล่าวถูกชำระผ่านทางบัตรเครดิต ผู้โดยสารจะต้องแสดงบัตรเครดิตใบที่ทำรายการชำระดังกล่าวพร้อมบัตรประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง หากเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตมิได้ร่วมเดินทางด้วย เจ้าของบัตรดังกล่าวต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อเซ็นต์ยินยอมการชำระค่าโดยสารให้กับผู้เดินทางท่านอื่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02 551 6111

อาหาร

อาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินเสริฟตามเมนูแต่ละประจำวัน ยกเว้นอาหารมังสวิรัติ

ติดต่อกานต์แอร์

หมายเลขโทรศัพท์

+66 (2) 551-6111

อีเมล

center@kanairlines.com

เว็บไซต์

https://www.kanairlines.com/web/CorporateInfo.php?lang=th

Twitter

https://twitter.com/kanairlines

ที่อยู่

100/519 ซ.กำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 4

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ

10210

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด