แผนที่

สายการบินพีไอเอ (PIA Airlines)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินพีไอเอ (PIA) หรือชื่อเต็มว่า “ปากีสถานอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์” (Pakistan International Airlines) เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (Islamic Republic of Pakistan) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 ในชื่อ “โอเรียนท์แอร์เวย์” (Orient Airways) โดยแต่เดิมนั้นมีฐานการบินอยู่ที่เมืองกัลกัตต้า  (Calcutta) หรือโกลกาตา (Kolkata) ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเมืองในประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (Republic of India) ในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของเครือจักรภพอังกฤษ ซึ่งภายหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วจึงย้ายฐานการบินไปอยู่ที่ประเทศปากีสถานที่เมืองการาจี (Karachi) และลาฮอร์ (Lahore) และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพีไอเอเช่นในปัจจุบัน

เส้นทางการบินในประเทศ

เส้นทางการบินของพีไอเอครอบคลุม 25 สนามบินภายในเมืองหลักของประเทศปากีสถาน

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

เส้นทางการบินของพีไอเอครอบคลุมที่หมาย 29 เส้นทางใน 25 ประเทศ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นสายการบินที่ใช้ Codeshare ร่วมกับสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ เอติฮัดแอร์เวย์ การบินไทย และเตอร์กิชแอร์ไลน์

นอกจากนั้นยังมีบริการเชื่อมต่อการเดินทาง Interline Partners ร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา เวสต์เจ็ท อเมริกันแอร์ไลน์ มาเลเซียแอร์ไลน์ แอร์ฟรานซ์ ศรีลังกันแอร์ไลน์ ไอบีเรีย เดลต้าแอร์ไลน์ สวิสแอร์ เอสเอเอส เอเชียน่าแอร์ไลน์ เอเอ็นเอ และแอร์ไชน่า

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินพีไอเอให้บริการที่นั่ง 2 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ

เที่ยวบินภายในประเทศ

ประเภทชั้นที่นั่ง

น้ำหนักที่ได้รับอนุญาต

ชั้นธุรกิจ

อนุญาตให้ 1 ชิ้น มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก.

ชั้นที่นั่งประหยัด

อนุญาตให้ 1 ชิ้น มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

* หากมีน้ำหนักสัมภาระที่เกินกว่าอนุญาตไว้ จะต้องเสียค่าปรับเป็นมูลค่า 3,000 รูปีปากีสถาน + ค่าภาษี CED

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเส้นทางบินประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา

ประเภทชั้นที่นั่ง

น้ำหนักที่ได้รับอนุญาต

ชั้นธุรกิจ

อนุญาตให้ 2 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 28 กก.

ชั้นที่นั่งประหยัด

อนุญาตให้ 2 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 28 กก.

* หากมีน้ำหนักสัมภาระที่เกินกว่าอนุญาตไว้ จะต้องเสียค่าปรับเป็นมูลค่า 110 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา/ชิ้น

สำหรับเส้นทางบินประเทศสหราชอาณาจักร

ประเภทชั้นที่นั่ง

น้ำหนักที่ได้รับอนุญาต

ชั้นธุรกิจ

น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 45 กก.

ชั้นที่นั่งประหยัด

น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 35 กก.

* สำหรับผู้โดยสารทารกที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถมีสัมภาระเช็คอินได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 10 กก.สำหรับทุกชั้นที่นั่ง

สำหรับเส้นทางจากปักกิ่ง โตเกียว กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพ ฮ่องกง ไปยังจุดหมายในประเทศปากีสถานและจุดหมายอื่นๆ

เส้นทางบิน

ชั้นประหยัด

ชั้นธุรกิจ

ออกจากปักกิ่ง กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว

40 กก.

50 กก.

ออกจากฮ่องกง กรุงเทพ

35 กก.

45 กก.

ออกจากปักกิ่ง กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว ฮ่องกง กรุงเทพ ไปยังจุดหมายในประเทศ สหราชอาณาจักร ทวีปยุโรป สหรัฐอาหรับ  เอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย ตะวันออกกลาง และตะวันออกไกล

40 กก.

50 กก.

* สายการบินได้แจกแจงเส้นทางและน้ำหนักกระเป๋าไว้สำหรับเส้นทางอื่นๆ อีกหลายเส้นทางซึ่งท่านที่จะเดินทางด้วยสายการบินพีไอเอสามารถตรวจสอบน้ำหนักกระเป๋าและค่าธรรมเนียมกรณีน้ำหนักเกินได้ที่เว็บไซต์สายการบิน

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ โดยมีน้ำหนักที่อนุญาตสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่องตามระดับชั้นที่นั่ง

ประเภทชั้นที่นั่ง

น้ำหนักที่ได้รับอนุญาต

ชั้นธุรกิจ

2 ชิ้น มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 12 กก. โดยจำแนกเป็น 1 ชิ้นหนักได้เต็มที่ไม่เกิน 7 กก. อีก 1 ชิ้น (ขนาดเล็ก) มีน้ำหนักได้ไม่เกิน 5 กก.

ชั้นที่นั่งประหยัด

1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

* น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาตสำหรับสายการบินร่วม Code-Share Flights จะขึ้นอยู่กับสายการบินที่ให้บริการ

การเช็คอิน

เช็คอิน (No Wait): สำหรับกรณีที่ไม่มีกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถใช้เคาน์เตอร์ “No wait” เพื่อเข้าเกทได้เลย เฉพาะที่สนามบินกรุงการาจี ลาฮอร์ และอิสลามาบัด

เช็คอินที่เคาน์เตอร์ (City Check-In): เคาน์เตอร์ซิตี้เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 72 ชั่วโมง บริการนี้มีเฉพาะที่การาจี ลาฮอร์ และไฟซาลาบัด

เช็คอินครั้งเดียว (Through Check-In): สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเส้นทางบินที่มีการต่อเครื่อง สามารถเช็คอินรวดเดียวตั้งแต่ออกเดินทางจากจุดหมายแรก พร้อมรับบอร์ดดิ้งพาสของทุกสนามบินที่ต้องทำการเปลี่ยนเครื่อง

* โดยทั่วไปสำหรับการเช็คอินที่สนามบิน เคาน์เตอร์จะปิด 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศ ควรมาถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรมาถึงสนามบินอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

บริการอื่นๆ ของพีไอเอ

บริการพิเศษสำหรับชั้นธุรกิจ

  • Business Plus Seats บริการที่นั่งปรับระดับได้ เป็นเบาะโดยสารพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจเท่านั้น
  • Business Plus Lounges บริการห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบิน มีเจ้าหน้าที่คอย ให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มมากมาย
  • Kerb-Side Counters บริการช่วยเหลือพิเศษที่สนามบินการาจีและอิสลามาบัด ให้บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ ตั้งแต่ลงจากรถที่สนามบินBusiness Plus Porters and Check-In Counters บริการยกกระเป๋าและช่วยเช็คอินแบบไม่ต้องรอคิวนาน อีกทั้งยังได้รับบัตรรับกระเป๋าด่วนพิเศษอีกด้วย
  • Fast Track บริการพิเศษที่สนามบินการาจี อิสลามาบัด ลาฮอร์ ลอนดอน (ฮีทโทรว์) และดูไบ ที่จะพาผู้โดยสารชั้นธุรกิจผ่านด่านต่างๆ ในสนามบินโดยไม่ต้องเข้าคิว

บริการพิเศษอื่นๆ

  • Awards +Plus เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับรางวัลทุกครั้งที่เลือกเดินทางกับทางสายการบิน โดยผู้ที่สมัครสมาชิกจะสามารถนำแต้มไปแลกหรือลดค่าโดยสาร ค่ากระเป๋า การอัพเกรดที่นั่งและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
  • บริการภาพยนตร์ยอดนิยมและแมกกาซีน
  • บริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • บริการช่วยเหลือผู้โดยสารทุพพลภาพและคนชราที่ต้องการรถเข็น และต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางไปขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้จะต้องแจ้งเมื่อทำการจองเที่ยวบิน

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2560

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

เส้นทางการบินของพีไอเอครอบคลุมที่หมาย 29 เส้นทางใน 25 ประเทศ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นสายการบินที่ใช้ Codeshare ร่วมกับสายการบินไชน่าเซาท์เทิร์นแอร์ไลน์ เอติฮัดแอร์เวย์ การบินไทย และเตอร์กิชแอร์ไลน์ นอกจากนั้นยังมีบริการเชื่อมต่อการเดินทาง Interline Partners ร่วมกับสายการบินแอร์แคนาดา เวสต์เจ็ท อเมริกันแอร์ไลน์ มาเลเซียแอร์ไลน์ แอร์ฟรานซ์ ศรีลังกันแอร์ไลน์ ไอบีเรีย เดลต้าแอร์ไลน์ สวิสแอร์ เอสเอเอส เอเชียน่าแอร์ไลน์ เอเอ็นเอ และแอร์ไชน่า

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระที่อนุญาตขึ้นอยู๋กับชั้นที่นั่งและเส้นทางบิน สัมภาระเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศ ชั้นธุรกิจ: อนุญาตให้ 1 ชิ้น มีน้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ชั้นที่นั่งประหยัด: อนุญาตให้ 1 ชิ้น มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. สัมภาระเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศ สำหรับเส้นทางบินประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ชั้นธุรกิจ: อนุญาตให้ 2 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 28 กก. ชั้นที่นั่งประหยัด: อนุญาตให้ 2 ชิ้น น้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 28 กก. สำหรับเส้นทางบินประเทศสหราชอาณาจักร ชั้นธุรกิจ: น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 45 กก. ชั้นที่นั่งประหยัด: น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 35 กก. สำหรับเส้นทางจากปักกิ่ง กัวลาลัมเปอร์ โตเกียว ชั้นธุรกิจ: น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 50 กก. ชั้นที่นั่งประหยัด: น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 40 กก. สำหรับเส้นทางจากฮ่องกง กรุงเทพ ชั้นธุรกิจ: น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 50 กก. ชั้นที่นั่งประหยัด: น้ำหนักสัมภาระรวมไม่เกิน 40 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง ชั้นธุรกิจ: 2 ชิ้น มีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 12 กก. ชั้นประหยัด: 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินพีไอเอให้บริการที่นั่ง 2 ระดับ ได้แก่ ชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ

การเช็คอิน

เช็คอิน No Wait: สำหรับกรณีที่ไม่มีกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง ผู้โดยสารสามารถใช้เคาน์เตอร์ “No wait” เพื่อเข้าเกทได้เลย เฉพาะที่สนามบินกรุงการาจี ลาฮอร์และอิสลามาบัด เช็คอินที่เคาน์เตอร์ City Check-In: เคาน์เตอร์ซิตี้เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 72 ชั่วโมง บริการนี้มีเฉพาะที่การาจี ลาฮอร์ และไฟซาลาบัด เช็คอินครั้งเดียว Through Check-In: สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยเส้นทางบินที่มีการต่อเครื่อง สามารถเช็คอินรวดเดียวตั้งแต่ออกเดินทางจากจุดหมายแรก พร้อมรับบอร์ดดิ้งพาสของทุกสนามบินที่ต้องทำการเปลี่ยนเครื่อง * เคาน์เตอร์จะปิด 1 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินในประเทศ ควรมาถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรมาถึงสนามบินอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

อาหาร

มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

รางวัล

- ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการบินระดับ 3 ดาวจาก Skytrax - ปี ค.ศ. 2015 ได้รับรางวัล IATA Operational Safety Registration (IOSA) - ปี ค.ศ. 2006 ได้รับรางวัล The Biggest Volume Increase จาก Frankfurt Airport Authority

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด