แผนที่

สายการบินโอมานแอร์ (Oman Air)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศรัฐสุลต่านโอมาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1970 เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับการบินต่างๆ ก่อนจะจดทะเบียนและดำเนินการเป็นสายกรบินพาณิชย์อย่างเต็มตัวในปี ค.ศ. 1993 และตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 เป็นต้นมา สายการบินโอมานแอร์ได้รับการยกระดับให้เป็นสายการบินระดับ 4 ดาวจาก Skytrax สายการบินแห่งนี้มีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริการแท็กซี่อากาศในภูมิภาคและบริการเที่ยวบินสำหรับขนส่งสินค้า

เส้นทางการบิน

เส้นทางการบินภายในประเทศ

มีเส้นทางบินภายในประเทศ 3 เส้นทางระหว่างคาซาบ มัสกัต และซาลาลาห์

เส้นทางการบินระหว่างประเทศ

สายการบินโอมานแอร์ ปิดให้บริการเส้นทางการบินทั้งหมด 35 เส้นทางบินในมากกว่า 20 ประเทศ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา ประเทศจุดหมายปลายทาง ได้แก่ บาห์เรน คูเวต กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก อิหร่าน จอร์แดน ตุรกี อียิปต์ เอธิโอเปีย แทนซาเนีย อินเดีย บังกลาเทศ เนปาล ปากีสถาน ศรีลังกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้สายการบิน Oman Air ก็ยังมีพันธมิตรสายการบินร่วมอีก 10 แห่ง

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินโอมานแอร์ ให้บริการ 3 ชั้นที่นั่ง คือ ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่นั่ง

น้ำหนักที่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารทั่วไปในระดับชั้นต่างๆ มีดังนี้

ชั้นที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

น้ำหนักสัมภาระสูงสุด

จำนวนสัมภาระเพิ่มพิเศษ

ชั้นประหยัด

1

30

-

ชั้นธุรกิจ

1

30

1 ชิ้น (หนักไม่เกิน 20 กก.)

ชั้นหนึ่ง

1

30

1 ชิ้น (หนักไม่เกิน 20 กก.)

น้ำหนักที่อนุญาตสำหรับผู้โดยสารถือบัตรสมาชิก Sindbad (สีเงินและสีทอง)

ชั้นที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

น้ำหนักสัมภาระสูงสุด

จำนวนสัมภาระเพิ่มพิเศษ

ชั้นประหยัด

1

30

1 ชิ้น (หนักไม่เกิน 20 กก.)

ชั้นธุรกิจ

1

30

1 ชิ้น (หนักไม่เกิน 30 กก.)

ชั้นหนึ่ง

1

30

1 ชิ้น (หนักไม่เกิน 30 กก.)

*หมายเหตุ ขนาดรวมของกระเป๋าแต่ละใบ (กว้าง x ยาว x สูง) ต้องไม่เกิน 158 เซนติเมตร หรือ 62 นิ้ว และกระเป๋าสัมภาระแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กก.ต่อชิ้น

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ชั้นที่นั่ง

จำนวนสัมภาระสูงสุด

น้ำหนักสัมภาระต่อชิ้น

สัดส่วนโดยรวม

ชั้นประหยัด

1

7

115 ซม. หรือ 45 นิ้ว

ชั้นธุรกิจ

2

14

115 ซม. หรือ 45 นิ้ว

ชั้นหนึ่ง

2

14

115 ซม. หรือ 45 นิ้ว

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ยกเว้นเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน ณ กรุงไคโร ที่จะเปิดให้บริการ 4 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง ทั้งนี้ทางสายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารยืนยันเวลาเดินทางกับทางสนามบินโดยการโทรตรวจสอบก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้าน เผื่อเกิดกรณีเที่ยวบินล่าช้า หรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางกะทันหัน

*หมายเหตุ ที่อากาศยานนานาชาติมัสกัต ผู้โดยสารสามารถไปเช็คอินและโหลดกระเป๋าล่วงหน้าได้ถึง 8 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะที่ส่งตัวแทนมาเช็คอินเพียงแค่บางคน สายการบินไม่สามารถออกบอร์ดดิ้งพาสให้กับผู้โดยสารที่ไม่ได้มาแสดงตัว

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 90 นาทีก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าที่ต้องเช็คอิน สามารถไปยังจุดตรวจความปลอดภัยได้เลย สำหรับผู้โดยที่มีกระเป๋าที่ต้องเช็คอิน สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ 48 และ 49 (สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัตเท่านั้น) เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการ 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

บริการอื่นๆ ของโอมานแอร์

  • บริการรถรับ-ส่งที่สนามบิน (สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ)
  • บริการห้องรับรองที่สนามบิน (สำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ)
  • บริการรถทัวร์จากเมืองแอลเอน (Al Ain) ไปยังอาบูดาบี และดูไบ
  • บริการตรวจสอบสถานะกระเป๋าออนไลน์
  • บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารวัยเยาว์ที่ต้องเดินทางคนเดียว (UM) และบุคคลทุพพลภาพเป็นพิเศษ
  • บริการขนส่งสินค้า
  • บริการอาหารพิเศษสำหรับการโภชนาการส่วนบุคคล เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารอ่อน อาหารตามศาสนา ฯลฯ
  • บริการอาหารพิเศษสำหรับชั้นหนึ่ง Service By Design ที่มีบริการเฉพาะบางเที่ยวบินที่เดินทางออกจากโอมานและมีชั่วโมงบินนานกว่า 5 ชั่วโมง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

เหตุผลที่ควรบินกับโอมานแอร์

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินโอมานแอร์ได้รับการยกระดับให้เป็นสายการบินระดับ 4 ดาวจาก Skytrax สายการบินแห่งนี้มีฐานการบินหลักอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงบริการแท็กซี่อากาศในภูมิภาคและบริการเที่ยวบินสำหรับขนส่งสินค้า มีเส้นทางบินภายในประเทศ 3 เส้นทางระหว่างคาซาบ มัสกัต และซาลาลาห์ และเส้นทางบินระหว่างประเทศทั้งหมด 35 เส้นทางบินในมากกว่า 20 ประเทศ ครอบคลุมทวีปเอเชีย ยุโรปและแอฟริกา นอกจากนี้สายการบิน Oman Air ก็ยังมีพันธมิตรสายการบินร่วมอีก 10 แห่ง

สัมภาระเดินทาง

สำหรับผู้โดยสารทั่วไป ผู้โดยสารในชั้นประหยัดสามารถมีสัมภาระเช็คอินได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ผู้โดยสารในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง สามารถมีสัมภาระได้ไม่เกิน 2 ชิ้น แต่ละชิ้นไม่เกิน 30 กก. ผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกบัตร Sinbad (สีเงินและสีทอง) ในทุกชั้นที่นั่ง สามารถมีสัมภาระได้เช็คอินได้ไม่เกิน 2 ชิ้น แต่ละชิ้นไม่เกิน 30 กก. สำหรับสัมภาระพกพา ผู้โดยสารชั้นประหยัดสามารถมีสัมภาระขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ผู้โดยสารในชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่งสามารถมีสัมภาระขึ้นเครื่องได้สูงสุด 2 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 7 กก./ชิ้น

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินโอมานแอร์ ให้บริการ 3 ชั้นที่นั่ง คือ ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์เช็คอินเปิดให้บริการ 3 ชั่วโมงไปจนถึง 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ยกเว้นเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน ณ กรุงไคโร ที่จะเปิดให้บริการ 4 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทาง *หมายเหตุ ที่อากาศยานนานาชาติมัสกัต ผู้โดยสารสามารถไปเช็คอินและโหลดกระเป๋าล่วงหน้าได้ถึง 8 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ทั้งนี้สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะที่ส่งตัวแทนมาเช็คอินเพียงแค่บางคน สายการบินไม่สามารถออกบอร์ดดิ้งพาสให้กับผู้โดยสารที่ไม่ได้มาแสดงตัว เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: ผู้โดยสารสามารถเช็คอินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงไปจนถึง 90 นาทีก่อนการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าที่ต้องเช็คอิน สามารถไปยังจุดตรวจความปลอดภัยได้เลย สำหรับผู้โดยที่มีกระเป๋าที่ต้องเช็คอิน สามารถใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์ 48 และ 49 (สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัตเท่านั้น) เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการ 1 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก

อาหาร

มีบริการอาหาร ของว่างและเครื่องดื่มในทุกเที่ยวบิน และมีบริการพิเศษสำหรับการโภชนาการส่วนบุคคล เช่น อาหารมังสวิรัติ อาหารอ่อน อาหารตามศาสนา ฯลฯ นอกจากนั้นก็มีบริการอาหารพิเศษสำหรับชั้นหนึ่ง Service By Design ที่บริการเฉพาะบางเที่ยวบินที่เดินทางออกจากโอมานและมีชั่วโมงบินนานกว่า 5 ชั่วโมง

รางวัล

สายการบินโอมานแอร์ได้รับรางวัลทางการบินมากมาย โดยในปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัลมากถึง 9 รางวัล รางวัลที่เด่นๆ ที่เคยได้รับ เช่น - รางวัล World’s Leading Business Class Airline-Middle East and Best Economy Class Airline –Middle East จาก the World Travel Awards - รางวัล Best Economy Class Airline จาก the World Travel Awards - รางวัล World’s Leading Airline-Economy Class จาก the World Travel Awards - รางวัล Good Design Awards (business class seats) จาก the Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design and Metropolitan Arts Press

ติดต่อโอมานแอร์

หมายเลขโทรศัพท์

02-635-1153

เว็บไซต์

http://www.omanair.com/th/en/

ที่อยู่

สำนักงานโอมานแอร์ ชั้น 22 ห้อง 2203

เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ถนนสีลม

แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด