แผนที่

สายการบินไฟร์ฟลาย (Firefly)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินไฟร์ฟลาย (Firefly) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือมาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) ที่ให้บริการเที่ยวบินอย่างเต็มรูปแบบ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เปตาลิงจายา รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย ฐานปฏิบัติการหลักของสายการบินอยู่ที่สนามบินสุลต่าน อับดุล อาซิซ ชาห์ เมืองสุบัง รัฐเซอลาโงร์ และท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง สายการบินแห่งนี้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2007

เส้นทางการบิน

สายการบินไฟร์ฟลายให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

เที่ยวบินภายในประเทศมาเลเซีย

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองสุบัง (กัวลาลัมเปอร์): ไปยังปีนัง ลังกาวี อลอร์สตาร์ ยะโฮร์บาห์รู กัวลาตรังกานู โกตาบารู และเคอร์เต้

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองปีนัง: ไปยังลังกาวี โกตาบารู สุบัง กัวลาตรังกานู และกวนตัง

เที่ยวบินระหว่างภูมิภาค

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองสุบัง (กัวลาลัมเปอร์): ไปยังประเทศไทย (เกาะสมุย) ประเทศอินโดนีเซีย (เมืองเมดัน เปกันบารู และบาตัม) และเที่ยวบินตรงจากเมืองสุบัง (กัวลาลัมเปอร์) อีโปห์ และกวนตันไปยังประเทศสิงคโปร์

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองปีนัง: ไปยังประเทศไทย (เกาะสมุยและจังหวัดภูเก็ต) และประเทศอินโดนีเซีย (บันดาร์อาเจะห์และเมดาน)

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินให้ผู้โดยสารโหลดกระเป๋าฟรี 20 กก. สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมกระเป๋าที่เพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักกระเป๋า

เที่ยวบินภายในประเทศ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ออนไลน์ (ริงกิต)

เคาน์เตอร์ (ริงกิต)

ออนไลน์ (ริงกิต)

เคาน์เตอร์ (ริงกิต)

20 กิโลกรัม

Free

Free

Free

Free

เพิ่ม 5 กิโลกรัม

60

175

100

250

เพิ่ม 10 กิโลกรัม

120

350

200

500

เพิ่ม 15 กิโลกรัม

180

525

300

750

*หมายเหตุ

 • กระเป๋าแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม
 • สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นคนพิการ อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าค้ำยัน
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • กระเป๋าที่เพิ่มขึ้นมาต้องโหลดใต้เครื่องเท่านั้น
 • สำหรับอุปกรณ์กีฬา เช่น ชุดอุปกรณ์กอล์ฟและอุปกรณ์ดำน้ำ ไม่นับเป็นน้ำหนักของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต ผู้โดยสารจะต้องทำการจ่ายค่าโหลดอุปกรณ์กีฬาต่างหาก และผู้โดยสารไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมในการขนอุปกรณ์กีฬาคืน หรือส่งต่อสิทธิให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้

สัมภาระพกพา

สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สัมภาระพกพาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องโดยสารได้เฉพาะที่สามารถจัดเก็บไว้ข้างใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

สัมภาระที่น้ำหนักเกิน 7 กก. หรือขนาดเกินกว่าที่กำหนด จะถูกย้ายไปเก็บที่ช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน และเสียค่าธรรมเนียม 50 ริงกิตต่อกระเป๋า 1 ใบ

สัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

นอกเหนือจากสัมภาระพกพาดังกล่าว ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำของใช้ส่วนตัวต่อไปนี้ขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม:

 • กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าสตางค์
 • เสื้อคลุม เสื้อกันหนาว หรือผ้าห่ม
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องขนาดเล็ก กล้องส่องทางไกล คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
 • ผ้าอ้อมเด็ก ขวดนม และอาหารสำหรับการบริโภคในระหว่างการบิน
 • หนังสืออ่านในจำนวนที่เหมาะสม
 • ของใช้พิเศษ ได้แก่ ไม้เท้า/ไม้พยุงตัว อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว แขนขาเทียม เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์

ของใช้ต้องห้าม/ถูกจำกัดในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ของเหลวชนิดต่างๆ สเปรย์ และเจล (เช่น เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม ยาสีฟัน) จะได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในสัมภาระพกพาได้เฉพาะที่เก็บอยู่ในภาชนะที่มีขนาดไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น ภาชนะเหล่านี้จะต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสที่มีซิปล็อก ปริมาตรรวมของถุงบรรจุจะต้องไม่เกิน 1 ลิตร ขนาดรวมทั้ง 4 ด้านไม่เกิน 80 ซม. ผู้โดยสารแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้ถือถุงพลาสติกนี้ขึ้นเครื่องได้คนละหนึ่งถุงเท่านั้น ถุงดังกล่าวจะต้องแยกจากสัมภาระพกพาและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อนำผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่จุดตรวจสอบ หากพบของเหลวเกินกำหนด เจ้าหน้าที่สามารถยึดหรือกำจัดได้

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งและปิดบริการ 30 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 45 นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: ปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้สายการบินร่วมสามารถเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 1-24 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารของสายการบินไฟร์ฟลายสามารถเช็คอินได้ 1 ชั่วโมงหรือ 14 วันก่อนวันเดินทาง

*หมายเหตุ

 • ไม่มีบริการเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และการจองที่มีผู้โดยสารเกิน 9 ท่าน
 • บริการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตมีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศมาเลเซียและเที่ยวบินสิงคโปร์เท่านั้น

*ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์อีเมล: customer_care@fireflyz.com.my

เช็คอินด้วยตัวเองด้วยตู้เช็คอินอัตโนมัติ: ผู้โดยสารต้องใช้ตัวเลขในใบยืนยันการจองเพื่อเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารที่จองผ่าน Firefly ให้เลือก “Firefly Confirmation” ส่วนผู้โดยสารสายการบินร่วมให้เลือก “Malaysia Airlines Confirmation”

บริการอื่นๆ ของไฟร์ฟลาย

 • บริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถเข็นคนพิการ สามารถจองผ่านศูนย์บริการลูกค้า หรือเคาน์เตอร์ขายตั๋ว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของสายการบิน
 • บริการจองตั๋วแบบกลุ่ม สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมากกว่า 9 คน สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ในราคาพิเศษ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ groups@fireflyz.com.my จะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริการจำหน่ายสินค้าบนเครื่องบิน
 • บริการชั้นที่นั่งพรีเมี่ยม FlyPremier ทีมีราคาสูงกว่าที่นั่งปกติและมีสิทธิพิเศษเรื่องน้ำหนักสัมภาระ ห้องรับรอง การเลือกที่นั่ง และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษร่วมกับบริการรถแท็กซี่ Grab (Free Ride with Grab) ช่วงเวลาโปรโมชั่นอยู่ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้จะต้องเป็นเที่ยวบินของ Firefly ที่ออกจากเมืองสุบังและมีการจองโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเท่านั้น โดยผู้โดยสารจะได้รับ Grab Voucher Code มูลค่า 10 ริงกิต เพื่อนำไปใช้สำหรับบริการของ Grab
 • มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน อาหารร้อนสามารถสั่งจองได้เมื่อทำการจองที่นั่ง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ควรตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนวันเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เหตุผลที่ควรบินกับไฟร์ฟลาย

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินไฟร์ฟลาย (Firefly) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือมาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) ที่ให้บริการเที่ยวบินอย่างเต็มรูปแบบ ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

สัมภาระเดินทาง

สายการบินให้ผู้โดยสารโหลดกระเป๋าฟรี 20 กก. สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สัมภาระพกพาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องโดยสารได้เฉพาะที่สามารถจัดเก็บไว้ข้างใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น สัมภาระที่น้ำหนักเกิน 7 กก. หรือขนาดเกินกว่าที่กำหนด จะถูกย้ายไปเก็บที่ช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน และเสียค่าธรรมเนียม 50 ริงกิตต่อกระเป๋า 1 ใบ

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินให้บริการเฉพาะที่นั่งชั้นประหยัดเท่านั้น

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง และปิดบริการ 30 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 45 นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: ปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้สายการบินร่วมสามารถเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 1-24 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารของสายการบินไฟร์ฟลายสามารถเช็คอินได้ 1 ชั่วโมงหรือ 14 วันก่อนวันเดินทาง *หมายเหตุ - ไม่มีบริการเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และการจองที่มีผู้โดยสารเกิน 9 ท่าน - บริการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตมีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศมาเลเซียและเที่ยวบินสิงคโปร์เท่านั้น

อาหาร

มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน อาหารร้อนสามารถสั่งจองได้เมื่อทำการจองที่นั่ง

Firefly

4.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 534 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อไฟร์ฟลาย

หมายเลขโทรศัพท์

+603 7845 4543

อีเมล

phuket@fireflyz.com.my, samui@fireflyz.com.my

เว็บไซต์

http://www.fireflyz.com.my/en/

ที่อยู่

ศูนย์จำหน่ายบัตรภูเก็ต

ชั้น 3 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

จังหวัดภูเก็ต

83110

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด