แผนที่

สายการบินไฟร์ฟลาย (Firefly)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินไฟร์ฟลาย (Firefly) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือมาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) ที่ให้บริการเที่ยวบินอย่างเต็มรูปแบบ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เปตาลิงจายา รัฐเซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย ฐานปฏิบัติการหลักของสายการบินอยู่ที่สนามบินสุลต่าน อับดุล อาซิซ ชาห์ เมืองสุบัง รัฐเซอลาโงร์ และท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง สายการบินแห่งนี้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ค.ศ. 2007

เส้นทางการบิน

สายการบินไฟร์ฟลายให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

เที่ยวบินภายในประเทศมาเลเซีย

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองสุบัง (กัวลาลัมเปอร์): ไปยังปีนัง ลังกาวี อลอร์สตาร์ ยะโฮร์บาห์รู กัวลาตรังกานู โกตาบารู และเคอร์เต้

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองปีนัง: ไปยังลังกาวี โกตาบารู สุบัง กัวลาตรังกานู และกวนตัง

เที่ยวบินระหว่างภูมิภาค

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองสุบัง (กัวลาลัมเปอร์): ไปยังประเทศไทย (เกาะสมุย) ประเทศอินโดนีเซีย (เมืองเมดัน เปกันบารู และบาตัม) และเที่ยวบินตรงจากเมืองสุบัง (กัวลาลัมเปอร์) อีโปห์ และกวนตันไปยังประเทศสิงคโปร์

บริการเที่ยวบินจากฐานปฏิบัติการหลักเมืองปีนัง: ไปยังประเทศไทย (เกาะสมุยและจังหวัดภูเก็ต) และประเทศอินโดนีเซีย (บันดาร์อาเจะห์และเมดาน)

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

สายการบินให้ผู้โดยสารโหลดกระเป๋าฟรี 20 กก. สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมกระเป๋าที่เพิ่มขึ้น ตามรายละเอียดดังนี้

น้ำหนักกระเป๋า

เที่ยวบินภายในประเทศ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

ออนไลน์ (ริงกิต)

เคาน์เตอร์ (ริงกิต)

ออนไลน์ (ริงกิต)

เคาน์เตอร์ (ริงกิต)

20 กิโลกรัม

Free

Free

Free

Free

เพิ่ม 5 กิโลกรัม

60

175

100

250

เพิ่ม 10 กิโลกรัม

120

350

200

500

เพิ่ม 15 กิโลกรัม

180

525

300

750

*หมายเหตุ

 • กระเป๋าแต่ละใบต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 32 กิโลกรัม
 • สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นคนพิการ อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าค้ำยัน
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าไม่สามารถขอคืนหรือเปลี่ยนแปลงได้
 • กระเป๋าที่เพิ่มขึ้นมาต้องโหลดใต้เครื่องเท่านั้น
 • สำหรับอุปกรณ์กีฬา เช่น ชุดอุปกรณ์กอล์ฟและอุปกรณ์ดำน้ำ ไม่นับเป็นน้ำหนักของน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต ผู้โดยสารจะต้องทำการจ่ายค่าโหลดอุปกรณ์กีฬาต่างหาก และผู้โดยสารไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมในการขนอุปกรณ์กีฬาคืน หรือส่งต่อสิทธิให้ผู้โดยสารท่านอื่นได้

สัมภาระพกพา

สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สัมภาระพกพาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องโดยสารได้เฉพาะที่สามารถจัดเก็บไว้ข้างใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น

สัมภาระที่น้ำหนักเกิน 7 กก. หรือขนาดเกินกว่าที่กำหนด จะถูกย้ายไปเก็บที่ช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน และเสียค่าธรรมเนียม 50 ริงกิตต่อกระเป๋า 1 ใบ

สัมภาระที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้

นอกเหนือจากสัมภาระพกพาดังกล่าว ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำของใช้ส่วนตัวต่อไปนี้ขึ้นเครื่องได้หนึ่งชิ้นโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม:

 • กระเป๋าถือ กระเป๋าเอกสาร หรือกระเป๋าสตางค์
 • เสื้อคลุม เสื้อกันหนาว หรือผ้าห่ม
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น กล้องขนาดเล็ก กล้องส่องทางไกล คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
 • ผ้าอ้อมเด็ก ขวดนม และอาหารสำหรับการบริโภคในระหว่างการบิน
 • หนังสืออ่านในจำนวนที่เหมาะสม
 • ของใช้พิเศษ ได้แก่ ไม้เท้า/ไม้พยุงตัว อุปกรณ์ช่วยเหลือการเคลื่อนไหว แขนขาเทียม เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์

ของใช้ต้องห้าม/ถูกจำกัดในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ของเหลวชนิดต่างๆ สเปรย์ และเจล (เช่น เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม ยาสีฟัน) จะได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ในสัมภาระพกพาได้เฉพาะที่เก็บอยู่ในภาชนะที่มีขนาดไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น ภาชนะเหล่านี้จะต้องใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสที่มีซิปล็อก ปริมาตรรวมของถุงบรรจุจะต้องไม่เกิน 1 ลิตร ขนาดรวมทั้ง 4 ด้านไม่เกิน 80 ซม. ผู้โดยสารแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้ถือถุงพลาสติกนี้ขึ้นเครื่องได้คนละหนึ่งถุงเท่านั้น ถุงดังกล่าวจะต้องแยกจากสัมภาระพกพาและต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อนำผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ที่จุดตรวจสอบ หากพบของเหลวเกินกำหนด เจ้าหน้าที่สามารถยึดหรือกำจัดได้

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่งและปิดบริการ 30 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 45 นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: ปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้สายการบินร่วมสามารถเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 1-24 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารของสายการบินไฟร์ฟลายสามารถเช็คอินได้ 1 ชั่วโมงหรือ 14 วันก่อนวันเดินทาง

*หมายเหตุ

 • ไม่มีบริการเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และการจองที่มีผู้โดยสารเกิน 9 ท่าน
 • บริการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตมีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศมาเลเซียและเที่ยวบินสิงคโปร์เท่านั้น

*ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์อีเมล: customer_care@fireflyz.com.my

เช็คอินด้วยตัวเองด้วยตู้เช็คอินอัตโนมัติ: ผู้โดยสารต้องใช้ตัวเลขในใบยืนยันการจองเพื่อเช็คอิน สำหรับผู้โดยสารที่จองผ่าน Firefly ให้เลือก “Firefly Confirmation” ส่วนผู้โดยสารสายการบินร่วมให้เลือก “Malaysia Airlines Confirmation”

บริการอื่นๆ ของไฟร์ฟลาย

 • บริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการรถเข็นคนพิการ สามารถจองผ่านศูนย์บริการลูกค้า หรือเคาน์เตอร์ขายตั๋ว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ของสายการบิน
 • บริการจองตั๋วแบบกลุ่ม สิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมากกว่า 9 คน สามารถซื้อตั๋วโดยสารได้ในราคาพิเศษ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ groups@fireflyz.com.my จะได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
 • บริการจำหน่ายสินค้าบนเครื่องบิน
 • บริการชั้นที่นั่งพรีเมี่ยม FlyPremier ทีมีราคาสูงกว่าที่นั่งปกติและมีสิทธิพิเศษเรื่องน้ำหนักสัมภาระ ห้องรับรอง การเลือกที่นั่ง และสิทธิพิเศษอื่นๆ
 • โปรโมชั่นพิเศษร่วมกับบริการรถแท็กซี่ Grab (Free Ride with Grab) ช่วงเวลาโปรโมชั่นอยู่ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้จะต้องเป็นเที่ยวบินของ Firefly ที่ออกจากเมืองสุบังและมีการจองโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของสายการบินเท่านั้น โดยผู้โดยสารจะได้รับ Grab Voucher Code มูลค่า 10 ริงกิต เพื่อนำไปใช้สำหรับบริการของ Grab
 • มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน อาหารร้อนสามารถสั่งจองได้เมื่อทำการจองที่นั่ง

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ควรตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนวันเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สายการบินไฟร์ฟลาย (Firefly) เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในเครือมาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airlines) ที่ให้บริการเที่ยวบินอย่างเต็มรูปแบบ ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศมาเลเซียและประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย

สัมภาระเดินทาง

สายการบินให้ผู้โดยสารโหลดกระเป๋าฟรี 20 กก. สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สำหรับทุกระดับชั้นโดยสาร สามารถนำสัมภาระพกพาขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 56 x 36 x 23 ซม. หรือมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. สัมภาระพกพาจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในห้องโดยสารได้เฉพาะที่สามารถจัดเก็บไว้ข้างใต้ที่นั่งหรือช่องเก็บสัมภาระด้านบนศีรษะได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น สัมภาระที่น้ำหนักเกิน 7 กก. หรือขนาดเกินกว่าที่กำหนด จะถูกย้ายไปเก็บที่ช่องเก็บสัมภาระบนเครื่องบิน และเสียค่าธรรมเนียม 50 ริงกิตต่อกระเป๋า 1 ใบ

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

สายการบินให้บริการเฉพาะที่นั่งชั้นประหยัดเท่านั้น

การเช็คอิน

เช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบิน: เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง และปิดบริการ 30 นาทีก่อนเวลาเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 45 นาทีสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เช็คอินทางอินเทอร์เน็ต: ปัจจุบันผู้โดยสารที่ใช้สายการบินร่วมสามารถเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ก่อนเวลาเดินทางของเที่ยวบิน 1-24 ชั่วโมง สำหรับผู้โดยสารของสายการบินไฟร์ฟลายสามารถเช็คอินได้ 1 ชั่วโมงหรือ 14 วันก่อนวันเดินทาง *หมายเหตุ - ไม่มีบริการเช็คอินผ่านทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และการจองที่มีผู้โดยสารเกิน 9 ท่าน - บริการเช็คอินทางอินเทอร์เน็ตมีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศมาเลเซียและเที่ยวบินสิงคโปร์เท่านั้น

อาหาร

มีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน อาหารร้อนสามารถสั่งจองได้เมื่อทำการจองที่นั่ง

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด