แผนที่

สายการบินลาวแอร์ไลน์ (Lao Airlines หรือ QV)

สายการบินลาวแอร์ไลน์ (Lao Airlines) หรือที่เรียกอีกชื่อว่าการบินลาว เป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศลาวซึ่งให้บริการเที่ยวบินทั้งในและระหว่างประเทศ โดยมีศูนย์กลางทางการบินอยู่ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต (Wattay International Airport) ในกรุงเวียงจันทน์ และนอกจากนี้ยังใช้ ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง (Luang Prabang International Airport) เป็นศูนย์กลางทางการบินอีกแห่งหนึ่งด้วย โดยลาวแอร์ไลน์ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางรูปแบบหนึ่งของประเทศลาว โดยมีเครื่องบินขนาดเล็กให้บริการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และมีเครื่องบินขนาดกลางให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศ


เส้นทางยอดนิยมของลาวแอร์ไลน์

แม้ว่าลาวแอร์ไลน์จะเป็นสายการบินขนาดเล็ก แต่ก็มีเส้นทางการบินหลากหลายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน โดยมีจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจดังนี้

- หลวงพระบาง ประเทศลาว

- กรุงเทพฯ ประเทศไทย

- พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

- คุนหมิง ประเทศจีน

- โซล ประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ลาวแอร์ไลน์ยังมีเส้นทางการบินอื่นๆ อีกอาทิเช่น เชียงใหม่ ฮานอย กวางโจว ฉงชิ่ง ไปจนถึงปูซาน และในอนาคตอันใกล้ลาวแอร์ไลน์ยังมีแผนจะเปิดเส้นทางการบินจากเวียงจันทน์ไปโตเกียวอีกด้วย


ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดของลาวแอร์ไลน์

สายการบินลาวแอร์ไลน์นั้นโดดเด่นในด้านเส้นทางการบินภายในประเทศซึ่งไม่มีคู่แข่ง แต่สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศหรือเส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปประเทศลาวนั้น คุณสามารถค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดของลาวแอร์ไลน์ได้ผ่าน เสิร์ชเอ็นจิ้น Skyscanner และกรองเฉพาะสายการบินที่คุณต้องการเพื่อดูผลลัพธ์ที่ราคาประหยัดที่สุดจากระบบค้นหาของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการค้นหา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก


การเช็คอินของลาวแอร์ไลน์

ปัจจุบันการให้บริการเช็คอินของลาวแอร์ไลน์นั้นมีเพียงเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบินต้นทาง ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด โดยเส้นทางการบินระหว่างประเทศจะเปิดให้เช็คอินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเที่ยวบินในประเทศจะเปิดให้เช็คอิน 1 ชั่วโมง 30 นาทีก่อนการเดินทาง โดยการซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านเว็บไซต์ของลาวแอร์ไลน์โดยตรงนั้นผู้โดยสารจะได้ตั๋ว e-Ticket มายืนยันที่เคาน์เตอร์เช็คอิน และโปรดเก็บตั๋วไว้ตลอดการใช้บริการ


น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของลาวแอร์ไลน์

สำหรับสัมภาระขึ้นเครื่องของสายการบินลาวแอร์ไลน์นั้นสามารถพกพาได้ไม่เกิน 1 ชิ้นสำหรับชั้นประหยัด และไม่เกิน 2 ชิ้นสำหรับชั้นธุรกิจ โดยต้องมีขนาดไม่เกิน 30 x 60 x 18 ซม. และต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม

สำหรับสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องของสายการบินลาวแอร์ไลน์นั้นรวมอยู่ในตั๋วเครื่องบินแล้ว โดยแบ่งน้ำหนักได้ตามชั้นที่นั่ง รายละเอียดดังนี้

- ชั้นธุรกิจ ได้น้ำหนักสัมภาระ 30 กิโลกรัม

- ชั้นประหยัด ได้รับน้ำหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัม

- เด็กทารกที่ใช้ที่นั่งเดียวกับผู้ปกครอง ได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กิโลกรัม

ทั้งนี้น้ำหนักสัมภาระที่ผู้โดยสารได้รับจากสายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV) จะถูกพันถึงเที่ยวบินต่อของสายการบินร่วมที่เป็นพันธมิตรกับลาวแอร์ไลน์ด้วย ได้แก่ สายการบินไทย (TG) สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN) และ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)


อาหารและบริการบนเครื่องบินลาวแอร์ไลน์

เนื่องจากสายการบินลาวแอร์ไลน์เป็นสายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ อาหาร เครื่องดื่ม และบริการพื้นฐานทั้งหมดจึงมีให้ผู้โดยสารทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้สายการบินลาวแอร์ไลน์มีทั้งเครื่องบินขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริการบางอย่างจึงอาจไม่สะดวกสบายเท่าสายการบินขนาดใหญ่นัก โดยบริการบนเครื่องบินลาวแอร์ไลน์มีดังต่อไปนี้

- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน พร้อมบริการตามคำขอของผู้ที่ต้องการอาหารพิเศษ

- จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและของที่ระลึก (เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ)

- บริการพิเศษเฉพาะที่นั่งชั้นธุรกิจ (เฉพาะเที่ยวบินระหว่างประเทศ)


เครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบินลาวแอร์ไลน์

สายการบินลาวแอร์ไลน์เลือกใช้เครื่องบิน 2 ชนิดด้วยกันคือ เครื่องบินขนาดกลางยี่ห้อแอร์บัส รุ่น A320-214 สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ และเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กยี่ห้อเอทีอาร์ รุ่น 72-500 และ 72-600 สำหรับเส้นทางในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศระยะใกล้ในแถบอาเซียน โดยมีที่นั่งบริการทั้งหมด 2 แบบดังนี้

- ที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ให้บริการเฉพาะในเครื่องบิน A320-214 ในเส้นทางระหว่างประเทศ

- ที่นั่งชั้นประหยัด (Economy Class) เป็นที่นั่งมาตรฐานของสายการบินลาวแอร์ไลน์ทุกเที่ยวบิน

ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ผ่านเว็บไซต์ของลาวแอร์ไลน์ โดยที่นั่งจะมีการจำหน่ายแบบเลือกแพ็คเกจได้ทั้ง Eco Standard และ Eco Flex จนถึง QV Premium ซึ่งมีความแตกต่างกันด้านเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินเช่นเดียวกับสายการบินอื่นๆ

เหตุผลที่ควรบินกับลาวแอร์ไลน์

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ลาวแอร์ไลน์มีเส้นทางการบินครอบคลุมกว่าหลายประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเมืองยอดนิยมของเอเชีย อาทิเช่นไทย กัมพูชา เวียดนาม จีน และเกาหลีใต้ และล่าสุดกำลังจะเปิดเส้นทางไปญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้เส้นทางภายในประเทศยังมีบริการทุกสนามบินด้วย

สัมภาระเดินทาง

ลาวแอร์ไลน์อนุญาตให้สามารถนำกระเป๋าสัมภาระที่ขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้นสำหรับชั้นประหยัด และ 2 ชิ้นสำหรับชั้นธุรกิจ โดยต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. ในส่วนของสัมภาระใต้ท้องเครื่อง อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ 20 กก. สำหรับชั้นประหยัด และ 30 กก. สำหรับชั้นธุรกิจ

ที่นั่งและชั้นโดยสาร

ที่นั่งบนเครื่องบินลาวแอร์ไลน์นั้นมี 2 ประเภทสำหรับเครื่องบินขนาดกลางได้แก่ชั้นประหยัด และชั้นธุรกิจที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องบิน และได้รับบริการพร้อมสิทธิพิเศษมากกว่าชั้นประหยัด สำหรับเครื่องบินขนาดเล็ก (รุ่นใบพัด) จะมีเฉพาะชั้นประหยัดเท่านั้น

การเช็คอิน

โดยทั่วไปแล้ว เคาน์เตอร์เช็คอินของลาวแอร์ไลน์จะเปิดให้บริการประมาณ 2 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินออกสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และ 1.5 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเที่ยวบินออกสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศลาว ทั้งนี้ลาวแอร์ไลน์ยังไม่มีระบบเช็คอินออนไลน์ให้บริการ

อาหาร

ลาวแอร์ไลน์ มีความใส่ใจในเรื่องการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดีเมื่อเทียบกับสายการบินในระดับภูมิภาคอื่นๆ ดังจะเห็นได้จากการมีบริการอาหารและเครื่องดื่มที่ค่อนข้างครบวงจร แม้จะเป็นเที่ยวบินระยะสั้นอย่างกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์ เป็นต้น

รางวัลความสำเร็จ

รางวัลที่ลาวแอร์ไลน์ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นรางวัลด้านคุณภาพ ซึ่งรางวัลที่ได้รับในระดับนานาชาติ อาทิเช่น รางวัลอินเตอร์เนชั่นแนลอาร์กออฟยุโรป (International Arch of Europe Award) สาขาคุณภาพและเทคโนโลยี และรางวัลอินเตอร์เนชั่นแนลควอลิตี้คราวน์ (International Quality Crown Award) เป็นต้น

ลาวแอร์ไลน์

4.0/5
อิงจากจำนวนรีวิว 452 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อลาวแอร์ไลน์

หมายเลขโทรศัพท์

(856-21) 510040 (ลาว) (+66) 0-2236-9822-3 (ประเทศไทย)

อีเมล

vtessqv@laoairlines.com (ลาว) bkkrrqv@ksc.th.com (ประเทศไทย)

เว็บไซต์

www.laoairlines.com

ที่อยู่

สำนักงานประจำประเทศไทย

อาคารสีลมพลาซา ชั้น G

491/17 ถนนสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

10500

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด