แผนที่

สายการบินพีช (Peach Aviation)

ข้อมูลทั่วไป

สายการบินพีชเอวิชั่น นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่าสายการบินพีช เป็นสายการบินต้นทุนต่ำสัญชาติญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2011 และเริ่มดำเนินการในปี ค.ศ. 2012 มีฐานบินหลักอยู่ที่สนามบินนานาชาติคันไซ สนามบินนานาชินาริตะ และสนามบินนาฮา สายการบินพีชเป็นการร่วมลงทุนระหว่างสายการบินเอเอ็นเอ (ANA) และบริษัทเฟิร์สอีสเทิร์นกรุ๊ป (First Eastern Group) ของฮ่องกง ให้บริการเส้นทางบินทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและระหว่างประเทศในเอเชีย

เส้นทางบินภายในประเทศ ให้บริการเส้นทางบินระหว่าง 10 เมืองสำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ได้แก่ โอซาก้า ซัปโปโร โตเกียว เซนได มัตซุยามา ฟุกุโอกะ นางาซากิ มิยะซะกิ คะโงะชิมะ โอะกินะวะ และอิชิกากิ

เส้นทางบินระหว่างประเทศ ให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน จีน

ประเภทชั้นและน้ำหนักกระเป๋า

ประเภทที่นั่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Happy Peach ตั๋วราคาถูก แต่ต้องเสียค่าบริการอย่างอื่นเพิ่มเติม

Happy Peach Plus ตั๋วราคาสูงกว่า Happy Peach มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการโหลดสัมภาระใต้เครื่องและบริการเลือกที่นั่ง เป็นต้น

ค่าบริการโหลดสัมภาระใต้เครื่องจะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับโซน (เส้นทางการเดินทาง) แบ่งได้ดังนี้

โซน 1 (ภายในประเทศ)

โอซาก้า (KIX) = โตเกียว (นะริตะ) / มัตซุยามา / ฟุกุโอกะ / นางาซากิ/ มิยะซะกิ / คะโงะชิมะ

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง

จองผ่านอินเทอร์เน็ต

จองผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบิน

Happy Peach

Happy Peach Plus

Happy Peach

Happy Peach Plus

ชิ้นแรก

420 บาท

ไม่เสียค่าบริการ

800 บาท

ไม่เสียค่าบริการ

ชิ้นที่ 2 - 5

420 บาท

420 บาท

800 บาท

800 บาท

น้ำหนักเกิน

(เกิน 20-32 กก.)

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

740 บาท

อุปกรณ์กีฬา

(สกีและกอล์ฟ)

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

510 บาท

จักรยาน

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

1,100 บาท

เซิร์ฟบอร์ด

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

1,530 บาท

*ค่าธรรมเนียมการรับฝากสัมภาระโดยผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบินรวมค่าดำเนินการ 380 บาท

โซน 2 (ภายในประเทศ)

โอซาก้า (KIX) = ซัปโปโร (ชิโตะเซะ) / เซนได / โอะกินะวะ (นาฮา) / อิชิกากิ

โตเกียว (นะริตะ) = ฟุกุโอกะ

ฟุกุโอกะ = โอะกินะวะ (นาฮา) / ซัปโปโร (ชิโตะเซะ)

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง

จองผ่านอินเทอร์เน็ต

จองผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบิน

Happy Peach

Happy Peach Plus

Happy Peach

Happy Peach Plus

ชิ้นแรก

630 บาท

ไม่เสียค่าบริการ

1,010 บาท

ไม่เสียค่าบริการ

ชิ้นที่ 2 - 5

630 บาท

630 บาท

1,010 บาท

1,010 บาท

น้ำหนักเกิน

(เกิน 20-32 กก.)

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

950 บาท

อุปกรณ์กีฬา

(สกีและกอล์ฟ)

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

720 บาท

จักรยาน

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

1,310 บาท

เซิร์ฟบอร์ด

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

1,740 บาท

*ค่าธรรมเนียมการรับฝากสัมภาระโดยผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบินรวมค่าดำเนินการ 380 บาท

โซน 3 (ระหว่างประเทศ)

โอซาก้า (KIX)-โซล (อินชอน) / ปูซาน

โอะกินะวะ (นาฮา)-ไทเป (เถาหยวน)

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง

จองผ่านอินเทอร์เน็ต

จองผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบิน

Happy Peach

Happy Peach Plus

Happy Peach

Happy Peach Plus

ชิ้นแรก

2,000 เยน

ไม่เสียค่าบริการ

3,080 เยน

ไม่เสียค่าบริการ

ชิ้นที่ 2 - 5

2,000 เยน

2,000 เยน

3,080 เยน

3,080 เยน

น้ำหนักเกิน

(เกิน 20-32 กก.)

ไม่มีบริการจองทางอินเทอร์เน็ต

3,050 เยน

อุปกรณ์กีฬา

(สกีและกอล์ฟ)

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

3,050 เยน

จักรยานและเซิร์ฟบอร์ด

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

5,050 เยน

*ค่าธรรมเนียมการรับฝากสัมภาระโดยผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบินรวมค่าดำเนินการ 1,080 เยน

โซน 4 (ระหว่างประเทศ)

โอซาก้า (KIX)-ฮ่องกง / ไทเป (เถาหยวน) / เกาสง / เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง)

โอะกินะวะ (นาฮา)-โซล (อินชอน) / ฮ่องกง / กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

โตเกียว (ฮาเนดะ)-โซล (อินชอน) / ไทเป (เถาหยวน) / เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง)

เซนได-ไทเป (เถาหยวน)

ซัปโปโร (ชิโตเสะ)-ไทเป (เถาหยวน)

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระใต้เครื่อง

จองผ่านอินเทอร์เน็ต

จองผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบิน

Happy Peach

Happy Peach Plus

Happy Peach

Happy Peach Plus

ชิ้นแรก

980 บาท/

2,800 เยน

ไม่เสียค่าบริการ

1,360 บาท/

3,880 เยน

ไม่เสียค่าบริการ

ชิ้นที่ 2 - 5

980 บาท/

2,800 เยน

980 บาท/

2,800 เยน

1,360 บาท/

3,880 เยน

1,360 บาท/

3,880 เยน

น้ำหนักเกิน

(เกิน20กก.-32กก.)

ไม่มีบริการจองทางอินเทอร์เน็ต

1,280 บาท/

3,650 เยน

อุปกรณ์กีฬา

(สกีและกอล์ฟ)

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

1,280 บาท/

3,650 เยน

จักรยานและเซิร์ฟบอร์ด

ไม่มีบริการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

2,180 บาท/

6,250 เยน

*ค่าธรรมเนียมการรับฝากสัมภาระโดยผ่านศูนย์บริการหรือเคาน์เตอร์สนามบินรวมค่าดำเนินการ 1,080 เยน

สายการบินไม่รับฝากสัมภาระดังต่อไปนี้  

 • สัมภาระที่รวมแล้วน้ำหนักเกิน100 กก. ต่อคน
 • สัมภาระใหญ่ที่น้ำหนักเกิน 32 กก. ต่อชิ้น
 • สัมภาระที่สามด้านรวมกันเกิน 203 ซม.

บริการอื่นๆ ของสายการบินพีชเอวิเอชั่น

 • บริการจองเป็นหมู่คณะ (Happy Peach Group) สำหรับการจองตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
 • บริการ Space Seat Option บริการจองที่นั่งว่างด้านข้าง (มีค่าใช้จ่าย) บริการนี้ใช้ได้ในกรณีที่มีที่นั่งว่างเท่านั้น
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบิน
 • บริการช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่ทุพพลภาพ ผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์การแพทย์ ผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์ และผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กเล็ก
 • บริการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีบนเครื่องบิน
 • บริการสั่งจองชุดอาหารล่วงหน้า จะต้องทำการจองล่วงหน้า 6 วันก่อนการเดินทาง
 • บริการจำหน่ายอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในเที่ยวบิน
 • บริการเลือกที่นั่งเอง (มีค่าใช้จ่าย)

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2560

เหตุผลที่ควรบินกับสายการบินพีช

เที่ยวบินและเส้นทางบิน

ให้บริการเส้นทางบินระหว่าง 10 เมืองสำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของญี่ปุ่น ได้แก่ โอซาก้า ซัปโปโร โตเกียว เซนได มัตซุยามา ฟุกุโอกะ นางาซากิ มิยะซะกิ คะโงะชิมะ โอะกินะวะ และอิชิกา ให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ไทย เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน จีน

สัมภาระเดินทาง

สัมภาระเช็คอิน โดยทั่วไปผู้โดยสารจะต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระ ยกเว้นผู้โดยสารบัตร Happy Peach Plus จะได้สัมภาระชิ้นแรกฟรี น้ำหนักขึ้นอยู่กับเส้นทางบิน สัมภาระขึ้นเครื่อง สำหรับทุกระดับชั้นที่นั่ง ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ชิ้น โดยสัมภาระทั้ง 2 ชิ้นจะต้องมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 10 กก. สัดส่วนไม่เกิน 115 ซม. แต่ละด้านต้องมีขนาดไม่เกิน 55 x 40 x 25 ซม. และสามารถจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระหรือใต้ที่นั่งได้อย่างเรียบร้อย

ที่นั่งและประเภทชั้นโดยสาร

มีที่นั่งแค่ชันประหยัดแต่มีตัวเลือกตั๋วเครื่องบิน 2 แบบ คือ Happy Peach ตั๋วราคาประหยัด แต่ต้องเสียค่าบริการอย่างอื่นเพิ่มเติม Happy Peach Plus ตั๋วราคาสูงกว่า Happy Peach มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น บริการโหลดสัมภาระใต้เครื่องและบริการเลือกที่นั่ง เป็นต้น

การเช็คอิน

ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น จะต้องเช็คอินผ่านเครื่องอัตโนมัติ ยกเว้นที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ: ผู้โดยสารจะต้องเช็คอินและโหลดกระเป๋าได้ตั้งแต่ 90-30 นาทีก่อนการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ: ผู้โดยสารจะต้องเช็คอินและโหลดกระเป๋าได้ตั้งแต่ 150-50 นาทีก่อนการเดินทาง สิ่งที่ต้องเตรียมในการเช็คอิน ได้แก่ ใบยืนยันการจอง หนังสือเดินทาง และวีซ่าในบางประเทศ * หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินหรือประตูผู้โดยสารขาเข้าของ Peach อาจแตกต่างจากสายการบินอื่น กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทางมายังสนามบิน กรุณาซื้อหรือเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน ฝากสัมภาระหรือกำหนดที่นั่งให้เรียบร้อย ก่อนทำการเช็คอิน สายการบินพีชให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลามาก หากผู้โดยสารไม่สามารถไปเช็คอินและโหลดสัมภาระได้ตามเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าล่วงหน้า และมาที่เคาน์เตอร์เช็คอินอย่างน้อย 80นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

อาหาร

- บริการสั่งจองชุดอาหารล่วงหน้า จะต้องทำการจองล่วงหน้า 6 วันก่อนการเดินทาง - บริการจำหน่ายอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในเที่ยวบิน

Peach

4.5/5
อิงจากจำนวนรีวิว 5997 รีวิว

เราให้คะแนนผู้ให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ โดยประเมินจากความน่าเชื่อถือของราคา ค่าธรรมเนียม การให้บริการลูกค้า และความง่ายในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ

อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสายการบินพีช

หมายเลขโทรศัพท์

02-787-3522 (ให้บริการภาษาอังกฤษเท่านั้น)

อีเมล

-

เว็บไซต์

http://www.flypeach.com/pc/th

ที่อยู่

Peach Head Office

1 Senshu-kuko-naka Tajiri-cho

Sennan-gun

Osaka, Japan

549-0011

สายการบินยอดนิยมในไทย

ตั๋วเครื่องบิน ไทยแอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์ส
ตั๋วเครื่องบิน นกแอร์
ตั๋วเครื่องบิน ไทยไลอ้อนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย
ตั๋วเครื่องบิน China Southern
ตั๋วเครื่องบิน China Eastern
ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์
ตั๋วเครื่องบิน เอมิเรตส์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
ตั๋วเครื่องบิน กาตาร์แอร์เวย์
ตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Air China
ตั๋วเครื่องบิน ANA (All Nippon Airways)
ตั๋วเครื่องบิน มาเลเซียแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Thai VietJet Air
ตั๋วเครื่องบิน Turkish Airlines
ตั๋วเครื่องบิน เวียดนามแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน Shenzhen Airlines
ตั๋วเครื่องบิน โคเรียนแอร์
ตั๋วเครื่องบิน แจแปนแอร์ไลน์
ตั๋วเครื่องบิน EVA Air
ตั๋วเครื่องบิน สกู๊ต
ตั๋วเครื่องบิน SilkAir

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด