แผนที่

เที่ยวบินจากกรุงเทพไปเลย

ข้อมูลเที่ยวบินกรุงเทพไปเลย

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿985

สายการบินตรง

3

เที่ยวบินต่อสัปดาห์

30

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 421 กิโลเมตร

1 ชม. 10 นาที

สายการบินยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา

ไทยแอร์เอเชีย

เลย

1 สนามบิน

เลย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศลาว พี้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาและพื้นที่สูง จึงทำให้มีอากาศข่อนข้างเย็นกว่าจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือของไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ประดับอันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย โดยจังหวัดเลยมีสนามบินให้บริการ คือ ท่าอากาศยานเลย

เส้นทางบินระหว่างกรุงเทพฯ – เลยมีบริการเที่ยวบิน 5 เที่ยวบิน/วัน จากสายการบิน 2 สายที่ทำการบินออกจากสนามบินดอนเมือง

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – เลย

จากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง สายการบินที่ให้บริการบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังเลยมีอยู่ด้วยกัน 2 สายการบินได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย(Thai AirAsia) และ นกแอร์ (Nok Air)

ข้อมูลการเดินทางขาออก – เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  

ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปจังหวัดเลย จะต้องมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยจะต้องมาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ณ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เทอร์มินัล 2 หลังจากเช็คอินและผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินไปรอขึ้นเครื่องบินได้ที่อาคารเทียบบิน ประตูทางออกขึ้นเครื่อง (gate) ที่ 31-36, 41-46, 51-58 และประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ 71-78  (สามารถเช็คประตูทางออกขึ้นเครื่องของแต่ละสายการบินได้จากบอร์ดประกาศเที่ยวบินภายในสนามบิน) ภายในอาคารผู้โดยสารมีบริการร้านค้า ร้านอาหาร อินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) หน่วยพยาบาล ไปรษณีย์ ห้องรับรองต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ครบครัน

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยานเลย

ข้อมูลการเดินทางขาเข้า – เดินทางมาสู่เลย

สนามบินเลยเป็นสนามบินขนาดเล็ก เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินเลย ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปรับสัมภาระและออกมาสู่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าได้อย่างสะดวก ภายในสนามบินมีเคาน์เตอร์ให้บริการของสายการบิน ห้องน้ำ ตู้โทรศัพท์ รถเช่าและบริการพื้นฐานอื่นๆ

การเดินทางออกจากสนามบินสู่ตัวเมือง มีบริการรถแท็กซี่ รถตู้รับ-ส่งจากโรงแรมที่พัก (ต้องจองล่วงหน้า) บริการรถตู้ทรานส์เฟอร์ของแอร์เอเชียไปยังเชียงคาน รถสามล้อ และรถสองแถว

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินเลย (กลับกรุงเทพฯ) ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เมื่อทำการเช็คอินและผ่านจุดตรวจความปลอดภัยแล้ว ผู้โดยสารก็สามารถเดินไปรอขึ้นเครื่องที่ประตูทางออกสู่เครื่องบินได้

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ – เลย

เวลาที่กรุงเทพฯ และเลยไม่ต่างกัน

สภาพอากาศ

เลยมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน (กลางเดือนกุมภาพันธ์-ปลายเดือนเมษายน) ฤดูฝนแบ่งเป็น 2 ช่วง ฤดูฝนช่วงแรกจะอยู่ระหว่างกลางเดือนเมษายน – ปลายเดือนกรกฎาคม และฤดูฝนช่วงที่สองจะอยู่ระหว่างเดือนสิงหาคม – ปลายเดือนตุลาคม และฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์) ช่วงที่ร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดอาจถึง 40-42 องศาเซลเซียส ช่วงที่หนาวที่สุด คือ เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดอาจลดต่ำลงถึง -3-1 องศาเซลเซียส ช่วงที่ฝนตกชุกที่สุด คือ เดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายน ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

ราคาที่พักในเลย ระดับ 3 ดาวเริ่มต้นที่ 360 บาท+/คืน ทั้งนี้ราคาในแต่ละช่วงปีจะต่างกันไปตามฤดูท่องเที่ยว ร้านอาหารในเลยมีให้เลือกมากมาย ราคาอาหาร/ขนมกินเล่นเริ่มตั้งแต่ 5 บาท+/เมนู อาหารจานเดียวราคาตั้งแต่ 10 บาท+/จาน ค่าโดยสารรถสองแถวคิดตามระยะทาง เช่น เส้นทางเลย-เชียงคานราคา 35 บาท+/คน/เที่ยว รถสองแถวสกายแล็ปเส้นทางเลย-สนามบิน 100 บาท+/คน/เที่ยว รถสามล้อคิดตามระยะทางแล้วแต่ตกลงกัน

การชำระเงิน

ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและภัตตาคารใหญ่ๆ รับทั้งบัตรเครดิตและเงินสด แต่ร้านอาหารริมทาง แผงอาหาร ตลาดสด ร้านค้า ร้านอาหารท้องถิ่น มักจะรับแต่เงินสดเท่านั้น

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 * ราคาที่ระบุข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่เขียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบราคาต่างๆ อีกครั้งในช่วงใกล้วันเดินทาง

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด