แผนที่

เที่ยวบินจากกรุงเทพไปนาโกย่า

ข้อมูลเที่ยวบินกรุงเทพไปนาโงย่า / นาโกย่า

ราคาตั๋วไปกลับถูกที่สุดในเดือนที่ผ่านมา

฿7,424

สายการบินตรง

6

เที่ยวบินต่อสัปดาห์

30

เวลาบินโดยเฉลี่ย ระยะทางรวม 4326 กิโลเมตร

5 ชม. 20 นาที

สายการบินยอดนิยมในเดือนที่ผ่านมา

การบินไทย

นาโกย่า จุบุ เซ็นแทรและ นาโกย่า โคมากิ แอร์ ฟอร์ซ เบส

2 สนามบิน

นาโงย่า/นาโกย่าเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 4 ของประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ อีกด้วย โดยตั้งอยู่บนเกาะฮอนชู

มีเที่ยวบินตรงให้บริการจากกรุงเทพฯไปยังนาโงย่า/นาโกย่า 2 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งจะบินออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยนาโงย่า/นาโกย่ามีสนามบินให้บริการ คือ สนามบินนาโกย่า จุบุ เซ็นแทร และ สนามบินนาโกย่า โคมากิ แอร์ ฟอร์ซ เบส

สายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินตรงกรุงเทพฯ – นาโงย่า/นาโกย่า  

จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปยังนาโงย่า/นาโกย่า 2 สายการบิน คือ การบินไทย (Thai Airways) และ เจแปนแอร์ไลน์ (Japan Airlines)

ค้นหาสายการบินที่ประหยัดคุ้มสุด  

สายการบินอื่นๆ ที่เป็นเที่ยวบินต่อที่ให้บริการในเส้นทางนี้ ก็มีอยู่หลายสายการบินด้วยกัน เช่น ซีบูแปซิฟิค (Cebu Pacific) คาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) สิงคโปร์แอร์ไลน์ (Singapore Airlines) ไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines) โคเรียนแอร์ (Korean Air) เจจูแอร์ (Jeju Air) เอเชียน่าแอร์ไลน์ (Asiana Airlines) ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน (Tigerair Taiwan) แอร์ไชน่า (Air China)    ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) เวียดนามแอร์ไลน์ (Vietnam Airlines) เอเอ็นเอ (ANA) และ ไชน่าเซาท์เทิร์น (China Southern)

โดยเที่ยวบินต่อนั้นจะใช้เวลาเดินทางเริ่มต้นอย่างต่ำที่ 7.15 ชั่วโมง เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนจุดพักต่อและเวลาการรอต่อเครื่อง ณ แต่ละสนามบินในเส้นทาง

ข้อมูลการเดินทางขาออก – เดินทางมาจากกรุงเทพฯ  

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินไทย เจแปนแอร์ไลน์ และสายการบินที่มีฐานบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารจะต้องทำการเช็คอินและตรวจเอกสารผู้โดยสารขาออกที่บริเวณชั้น 4 โดยจะต้องเตรียมเอกสารบัตรโดยสาร หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และบัตรขาออก (ตม. 6) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ และผ่านจุดตรวจค้นในบริเวณชั้น 5 ก่อนจะไปรอขึ้นเครื่อง ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) และบริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยสายการบินไทเกอร์แอร์ที่มีฐานบินที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ผู้โดยสารต้องไปที่อาคารผู้โดยสาร 1 ระหว่างประเทศ ชั้น 3 เพื่อทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินและผ่านด่านจุดตรวจค้นตามลำดับไป โดยจะต้องเตรียมเอกสารบัตรโดยสาร หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) และบัตรขาออก (ตม. 6) ที่กรอกเรียบร้อยแล้วเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่ ภายในอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองมีบริการอินเทอร์เน็ตไวไฟ (WiFi) และบริการร้านค้าปลอดภาษีและร้านอาหารต่างๆ

ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวในญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องวีซ่าล่วงหน้าเป็นเวลาไม่เกิน 15 วัน พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลการเดินทางจากสนามบินในกรุงเทพฯ ทั้ง 2 แห่ง ไปยังสนามบินในนาโงย่า/นาโกย่าทั้ง 2 แห่ง

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนาโกย่า จุบุ เซ็นแทร

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนาโกย่า โคมากิ แอร์ ฟอร์ซ เบส

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยานนาโกย่า จุบุ เซ็นแทร

เที่ยวบินจากท่าอากาศยานานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยานนาโกย่า โคมากิ แอร์ ฟอร์ซ เบส

ข้อมูลการเดินทางขาเข้า – เดินทางมาสู่นาโงย่า/นาโกย่า  

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนาโกย่า จุบุ เซ็นแทร ผู้โดยสารจะต้องผ่านด่านตรวจความปลอดภัย ตรวจพาสปอร์ต รับกระเป๋า ด่านศุลกากร ก่อนเข้าสู่ห้องโถงผู้โดยสารที่บริเวณชั้น 2 ของสนามบิน ภายในสนามบินมีบริการฟรีไวไฟ (Wi-Fi) เช่าซิม เช่ามือถือ ร้านค้า ร้านอาหาร เคาน์เตอร์แลกเงิน รถเช่า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว คลินิกสุขภาพ และบริการความสะดวกอื่นๆ การเดินทางจาสนามบินนาโกย่าไปยังตัวเมืองนั้น มีบริการรถไฟ รถบัส รถชัตเตอร์บัสสายแอร์พอร์ต รถแท็กซี่และเรือด่วน

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนาโกย่า โคมากิ แอร์ ฟอร์ซ เบส ผู้โดยสารจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเช็คพาสปอร์ต ความปลอดภัย รับกระเป๋า ผ่านศุลกากรและออกสู่ห้องโถงผู้โดยสารด้านนอก ภายในสนามบินมีบริการร้านค้า ร้านอาหาร มุมอินเทอร์เน็ตไวไฟ (Wi-Fi) หน่วยพยาบาล รถเช่า ตู้เอทีเอ็ม และบริการความสะดวกอื่นๆ ทั้งนี้สนามบินโคมากิเป็นสนามบินขนาดเล็ก จำนวนร้านค้าและบริการจะมีค่อนข้างจำกัด การเดินทางจากสนามบินสู่ตัวเมืองมีบริการรถแท็กซี่และรถบัส

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินนาโกย่า จุบุ เซ็นแทรเพื่อกลับกรุงเทพฯ ผู้โดยสารจะต้องมาเช็คอินที่บริเวณชั้น 3 เพื่อโหลดกระเป๋าและผ่านขั้นตอนสนามบินต่างๆ ก่อนไปรอขึ้นเครื่องบินตามลำดับ

เมื่อเดินทางออกจากสนามบินนาโกย่า โคมากิ แอร์ ฟอร์ซ เบสเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ ผู้โดยสารจะต้องมาทำการเช็คอินที่บริเวณชั้น 1 เพื่อทำการโหลดกระเป๋าและผ่านพิธีการสนามบินต่างๆ ก่อนไปรอขึ้นเครื่องบิน

การเดินทางออกจากนาโงย่า/นาโกย่าเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ นั้น ผู้โดยสารควรเดินทางไปถึงสนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง พร้อมเตรียมเอกสารพาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน บอร์ดดิ้งพาสต์ ใบเคลมภาษีและเอกสารของศุลกากรให้เรียบร้อย การเช็คอินล่วงหน้าผ่านมือถือ ผ่านอินเทอร์เน็ตและตู้เช็คอินอัตโนมัตินั้นมีให้บริการเฉพาะสายการบิน ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมกับสายการบินที่ใช้บริการ

ระยะเวลาที่ต่างกันระหว่างกรุงเทพฯ – นาโงย่า/นาโกย่า  

เวลาที่นาโงย่า/นาโกย่าเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง

สภาพอากาศ

นาโงย่า/นาโกย่ามี 4 ฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม-พฤษภาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 5-15 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน (มิถุนายน-สิงหาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 18-35 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วง (กันยายน-พฤศจิกายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 12-25 องศาเซลเซียส ฤดูหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) อุณหภูมิเฉลี่ย 3-14 องศาเซลเซียส ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบสภาพอากาศอีกครั้งก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่าย

ราคาที่พักในนาโงย่า/นาโกย่ามีให้เลือกมากมาย ราคาที่พักแบบ 3 ดาวโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ราว 1,300 บาท+/ คืน (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) ราคาอาหารต่อมื้อจากร้านฟาสต์ฟู้ดราคาประมาณ 690 เยน/มื้อ ราคาอาหารจากร้านทั่วไปประมาณ 850 เยน/มื้อ ราคาอาหารร้านระดับกลางสำหรับ 2 คน อยู่ที่ราว 4,000 เยน/มื้อ กาแฟแก้วละ 150-420 เยน น้ำเปล่าขวดละ 75-120 เยน สำหรับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมือง ค่าตั๋วรถไฟใต้ดินคิดตามโซนระยะทางเริ่มต้นที่ 200 เยน (1 โซน) ไปจนถึง 330 เยน (5 โซน) ตั๋วเหมารายวัน (1 Day Pass) สำหรับใช้ได้ทั้งรถไฟใต้ดินและรถบัส ราคา 850 เยน ถ้าซื้อแค่ตั๋วเหมารถไฟใต้ดินต่อวันอย่างเดียวราคา 740 เยน

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

การชำระเงิน

สกุลเงินที่ใช้ในญี่ปุ่น คือ เงินเยน (Japanese Yen or JPY) ในการจับจ่ายที่นาโงย่า/นาโกย่านั้น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงทั่วไปรับการชำระแบบครบรูปแบบทั้งเงินสดและบัตรเครดิต ทั้งนี้ร้านอาหารข้างทางท้องถิ่นขนาดเล็กหรือตลาดอาหารสดทั่วไปจะรับเงินสดเป็นหลัก

ข้อมูลถูกต้อง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2559

ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาต่ำสุดที่ประมาณการเท่านั้น ซึ่งพบใน 45 วันหลังสุด